סדרת "מחקר בדקה"

שרותי הדת בישראל

| מאת:

במדינת ישראל קיימות 131 מועצות דתיות שמגלגלות 760 מיליון ₪. המועצות האלו רלבנטיות לכל אחד ואחת מאתנו, ולא רק לדתיים. הן אחראיות גם על סוגיות כמו נישואין, כשרות וקבורה.

דוח מבקר המדינה שפורסם היום מצא שוב שהן סובלות מכשלים קריטיים בשל התלות בדרג הפוליטי- ג'ובים, גירעונות, היעדר שקיפות, חריגה מתקנים ואי מינוי מחצית מהמועצות בשל צרכים פוליטיים של שר הדתות!

מגיע לנו יותר. גם מאה דוחות של מבקר המדינה לא יעזרו- חייבים להפוך את המועצות הדתיות למחלקות שנותנות שירות בתוך הרשויות המקומיות.