הכינוס השישי של המועצה המייעצת הבינלאומית של המכון

12 - 15 פברואר 2016