חוות דעת

הצעת חוק לשינוי דרכי מינוי יועצים משפטיים

המכון הישראלי לדמוקרטיה על ההצעה להפוך את תפקיד היועץ המשפטי במשרדי הממשלה למינוי פוליטי: "חקיקה שחותרת תחת מהות התפקיד - לשרת את הציבור". לגבי יוזמת שרת המשפטים להעביר את מינוי היועצים לוועדת איתור אמרו במכון: "על הוועדה להיות מקצועית בעיקרה ולא פוליטית ויש לבצע את המהלך בתאום עם היועץ המשפטי לממשלה"

לקראת ההצבעה הצפויה בוועדת השרים לענייני חקיקה על הצעת החוק לשינוי אופן בחירתם של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לשרים להתנגד להצעה המבקשת לשנות את אופן המינוי, כך שהיועצים המשפטיים יבחרו כמשרות אמון של השר המכהן.

בחוות הדעת, כותבים פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר גיא לוריא, כי הצעת החוק חותרת תחת מהות תפקידם של היועצים המשפטיים: "תפקיד היועץ המשפטי במשרד הממשלתי הוא לשרת את הציבור, להיות שומר הסף המקפיד על כך שהמשרד פועל בהתאם לחוק ולסייע למשרד להגשים את מדיניותו מבחינה משפטית. לשם כך, חובה כי אלו יהיו עצמאיים ומקצועיים". הכותבים מוסיפים, כי הפיכת היועצים המשפטיים לאנשי אמון של השרים תסכל את תכלית פעולתם הבסיסית, משום שהיא תהפוך אותם לעושי דברם של השרים בלבד, ולא משרתי הציבור והחוק, כפי שנדרש מהם.

לאור היוזמה הנוספת של שרת המשפטים, להעביר את דרך קביעת היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה דרך ועדות איתור, נשלחה חוות דעת נוספת לשרת המשפטים וליתר חברי ועדת השרים לחקיקה, המביעה תמיכה מסויגת ביוזמה. במכון מסבירים כי לא ברור האם יש צורך בשינוי, אך מציעים מתווה ברוח מסקנות ועדת אברמוביץ שבחנה את הנושא בשנת 2008 באופן מעמיק ויסודי. כך, מציעים במכון, כי אם יוחלט להקים ועדת איתור, העומד בראשה ומי שמקבל את המלצתה ישקפו את החובה לשמור עצמאות מוסד הייעוץ המשפטי והיא תהיה מקצועית ברובה. לפיכך, מציעים קרמניצר ולוריא, כי בראשות ועדת איתור שכזו יעמוד שופט עליון בדימוס וכן יכהנו בה נציב שירות המדינה, מנכ"ל המשרד הרלוונטי, יועץ משפטי ממשרד ממשלתי ואיש אקדמיה.

כמו כן, מציעים במכון, כי מי שיקבל את המלצת ועדת האיתור ויכריע יהיה היועץ המשפטי לממשלה, שהוא הסמכות המקצועית האמונה על היועצים המשרדיים. עוד הוסיפו במכון כי כל שינוי באופן מינוי היועצים המשפטיים צריך להיעשות בתאום עם היועץ המשפטי לממשלה.