חוות דעת

שלילת זכות הערעור על החלטות ועדת הבחירות המרכזית

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת הדיון בשלילת זכות הערעור על החלטות ועדת הבחירות המרכזית: "כל רוב קואליציוני יוכל לפגוע בזכות לבחור ולהיבחר- החתול שומר על השמנת"

וועדת הבחירות המרכזית

לקראת הדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה, בהצעת החוק המבקשת לשלול את סמכותו של בית המשפט העליון מלהתערב בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לשרים לדחות את ההצעה.

כותבי חוות הדעת פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס מציינים, כי הוועדה מורכבת, לבד משופט בית המשפט העליון, מפוליטיקאים ועל כן, החלטותיה מעניקות כוח לרוב הקואליציוני. לא יתכן, כי דווקא בפגיעה בעיקרון דמוקרטי כה בסיסי כמו הזכות לבחור ולהיבחר, לא תתקיים ביקורת שיפוטית.

יש לציין, כי בישראל לא קיים גוף מנהלי החסין מביקורת. שלילת הביקורת השיפוטית על ועדת הבחירות והפקדתו בידי פוליטיקאים, היא בבחינת הצבת החתול לשמור על השמנת. מצב זה עלול להביא להחלטות שרירותיות בהתאם לצרכים פוליטיים. יש לציין, כי מודלים אחרים בעולם, למשל בגרמניה, מאפשרים אך ורק לבתי המשפט לפגוע בזכות היסוד לבחור ולהיבחר.

לבסוף, חשוב לזכור כי בין העילות לפסילת רשימות, נמצא המושג העמום "שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית", הפותח פתח לפרשנות מרחיבה שעלולה לפסול בין היתר חברי כנסת מהימין הפוגעים בדמוקרטיה (לשיטת אותו רוב), או חלק מחברי הכנסת החרדים התומכים באופן מוצהר במדינת הלכה. לכן, הסרת הביקורת השיפוטית, היא מסוכנת לא רק עבור חברי הכנסת הערבים, כפי שנהוג לחשוב, אלא גם לקבוצות מיעוט נוספות המרכיבות את החברה הישראלית.

קרמניצר ופוקס מציינים, כי אימוץ החוק המוצע יהפוך את הכנסת לגוף הדומה במהותו לגופים במדינות לא דמוקרטיות כמו איראן, שם קיימת "מועצת שומרי החוקה" הפוסלת באופן שרירותי מועמדים מלהתמודד בבחירות. מודל שכזה, אינו מקובל בדמוקרטיות מערביות ואינו עומד בקנה אחד עם ערכיה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית.