חוות דעת

דיון מחודש על "חוק ההמלצות"

לקראת הדיון המחודש בוועדת שרים לחקיקה על "חוק ההמלצות": "השינויים האחרונים מוכיחים שמדובר בחוק תפור המנצל את כוחם של המחוקקים בכדי להיטיב עם ראש הממשלה"

לקראת הדיון החוזר בהצעת החוק המבקשת לאסור על המשטרה לפרסם "סיכום חקירה" עם סיומה והעברת החומרים לפרקליטות, נשלחה חוות דעת מעודכנת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה, הקוראת לשרים להסירה מסדר היום.

בחוות הדעת, מציינים פרופ' מרדכי קרמניצר, ד"ר עמיר פוקס וד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, כי נוסח החוק החדש האוסר כתיבת המלצה או סיכום של התשתית הראייתית רק בתיקים שבהם קיים פרקליט מלווה, ממחיש שמדובר בחוק פרסונלי שלא עוסק כלל וכלל בסוגיה עקרונית. ברור מעיתוי ההצעה ומתוכנה, כי מדובר בחוק "תפור" המנצל את כוחם של המחוקקים בכדי להיטיב עם ראש הממשלה.

עוד מציינים החוקרים, כי גם בתיקים בהם יש פרקליט מלווה המעיין בחומר הראיות מדי פעם, אי כתיבת סיכום חקירה וחיבור הראיות לכדי תמונה אחת בהירה, מכשילה את עבודת הפרקליטות. סיכום החקירה הוא גם כלי חשוב עבור המשטרה המאפשר לחוקרים להסתכל במבט כולל על עבודתם ולוודא כי לא נדרשות פעולות חקירה נוספות.

בהקשר למניעת פרסום ההמלצות מהציבור, מסבירים חוקרי המכון כי הדבר נעשה אך ורק כשיש בכך עניין מיוחד וכי אי פרסום מידע שכזה, פוגע ביכולת לבקר לטוב או לרע את עבודת הפרקליטות. על אחת כמה וכמה כשמדובר בנבחרי ציבור התלויים במידה רבה באמון הציבור. אי פרסום ממצאים עלול גם לפגוע בנבחר ציבור, שלא גובשה כנגדו תשתית ראייתית, תוך שעננה כבדה של אי ודאות מלווה את פעילותו הציבורית.

לבסוף, מבקשים החוקרים לציין, כי הסנקציות "החדשות" המוצעות על הדלפת מידע אודות המלצות המשטרה, כבר קיימות בסעיף 117 לחוק העונשין. אולם החיוב שמבקשים מנסחי החוק להטיל על היועץ המשפטי לממשלה, לפתוח בהליך פלילי שסופו מאסר למדליפים ולמפרסמי המידע, ללא כל שיקול דעת, הוא חסר תקדים ואינו קיים בשום מקרה אחר בחוק הישראלי גם בעבירות חמורות בהרבה.