חוות דעת

לגנוז את "חוק ההמלצות"

המכון הישראלי לדמוקרטיה קורא לחברי הכנסת לא לאשר את "חוק ההמלצות" המרוכך: "החוק מבדיל בין בכירים לאנשים מן היישוב ומחבל בעבודת המשטרה והפרקליטות"

לקראת ההצבעה הצפויה על חוק ההמלצות במליאת הכנסת, קוראים במכון הישראלי לדמוקרטיה לח"כים לגנוז את ההצעה.

לפי חוות דעת שניסחו פרופ' מרדכי קרמניצר, ד"ר עמיר פוקס וד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, ההצעה אמנם לא תחול רטרואקטיבית, אך היא עדיין מיועדת להיטיב עם אוכלוסייה ספציפית של בכירים שלחקירותיהם נוסף פרקליט מלווה. החוק משאיר מצב לא סביר, במסגרתו "הזכות לשם טוב" לכאורה, תינתן רק לתיקים בעלי פרופיל ציבורי גבוה.

עוד מוסיפים החוקרים כי המצב הקיים כיום, בהתבסס על הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, במסגרתו המשטרה אינה כותבת המלצה חד משמעית אלא מעבירה את סיכום הראיות, הוא מאוזן וראוי. אין דרך להעביר בצורה מיטבית תיק חקירה מבלי "לחבר את הנקודות" בראיות שנמצאו. שינוי בנוהל עבודה זה, יחבל הן בעבודת המשטרה והן בעבודת הפרקליטות.

בנוגע לסוגית הפרסום של המלצות המשטרה, אומרים קרמניצר, פוקס ושוורץ-אלטושלר, כי "מדובר בתיקון מיותר לחוק, שכן גם היום סעיף 117 לחוק העונשין אוסר על הדלפת תוכן החקירה ללא אישור היועץ המשפטי לממשלה. לכן, אין כל צורך בחקיקת חוק חדש בנושא שלא ישנה את המציאות הקיימת ממילא".