חוות דעת

מיזוג רשת וערוץ 10 מותנה בשמירה על איכות התוכן

המכון הישראלי לדמוקרטיה ועמותת הצלחה לרשות להגבלים עסקיים: "להתנות את מיזוג רשת וערוץ 10 בשמירה על איכות התוכן החדשותי והיקף ההשקעות בו"

על רקע בקשת המיזוג של רשת וערוץ 10, המכון הישראלי לדמוקרטיה ועמותת "הצלחה" קוראים לרשות להגבלים עסקיים להציב תנאים הנוגעים לאיכות התוצר העיתונאי עצמו, ולא רק לשיקולים כלכליים.

בחוות דעת שנשלחה לרשות היום (ג') מציינים ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, עו"ד אלעד מן וד"ר אסף וינר כי לרשות להגבלים עסקיים סמכות להתערב גם בנעשה באיכות התוכן העיתונאי מבחינת מגוון הדעות ותשתית השיח הדמוקרטי.

כפי שעולה ממסמך הרשות להגבלים עסקיים, תחת הכותרת "מתודולוגיה לבחינת ריכוזיות כלל משקית": "שליטה בעיתון יומי בתפוצה ארצית, שקולה מבחינת חשיבותה הציבורית להחזקה בתשתית חיונית, ולכן הקצאה של זכות בתשתית חיונית לגורם כזה, מעלה אף היא חשש להגברת הריכוזיות הכלל משקית".

לפיכך, קוראים הכותבים לשקול בהליך בחינת המיזוג גם את השפעות איכות ומגוון התוכן החדשותי בערוץ החדש ולא לקחת בחשבון רק שיקולים כלכליים. כל זאת, תוך הבטחת טובת הציבור על ידי הצבת שלושה תנאים:

  1. התחייבות לשמירה על היקף ההשקעה הכספית הקיים בחברת חדשות 10 לתקופה של לפחות שנתיים.
  2. קביעת ערובות משמעותיות לעצמאות דירקטוריון הערוץ המאוחד, הכוללות בין השאר התחייבות כי הדירקטורים ייבחרו על ידי ועדת איתור מקצועית בעלת שלושה חברים לפחות שתאושר על ידי הרשות השנייה.
  3. חובת הצהרה על אופן מימון החברה הממוזגת, לרבות מקורות מימון חיצוניים ולקיחת הלוואות והתחייבויות פיננסיות שעשויות ליצור תמריץ לבעלי השליטה להשפעה על התוכן החדשותי.

שוורץ-אלטשולר, מן ווינר, מציינים בסיכום חוות הדעת, כי "המאפיינים הייחודיים של מוצרי תוכן חדשותי, מחייבים לאמץ כללי תחרות קפדניים יותר בהשוואה לשווקים אחרים, נוכח העובדה כי יעדיה של התחרות בתחום זה, אינם רק שמירה על אינטרסים צרכניים צרים כמו מחיר המוצר, אלא גם על אינטרסים ציבוריים של מגוון ואיכות המוצר. הצבת כללים מחמירים למיזוג הנוכחי, תבטיח שתישמר תחרות בין שתי חברות חדשות חזקות ועצמאיות".