מאמרים

תמונת ברירת מחדל

חיפוש מאמרים

סינון

סגרו סינון
סכנות האדישות

סכנות האדישות

בכירי היועצים הפוליטיים בארץ ובעולם, אנשי האקדמיה המובילים בארץ ומומחי הסקרים מתריעים מפני אדישות הבוחרים והשפעתה השלילית על הדמוקרטיה. בכתבתם של חן קוטס-בר ובעז גאון שהתפרסמה ב-24 במרץ 2006 במוסף 'סופשבוע' של מעריב ריאיינו השניים את נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה ד"ר אריק כרמון, העמית הבכיר במכון פרופ' אשר אריאן ועוזרי המחקר יעל הדר וניר אטמור.

מהפריימריז ועד לוועדה המסדרת

מהפריימריז ועד לוועדה המסדרת

כידוע, השלב המקדים של הבחירות הכלליות לכנסת ולראשות הממשלה הוא שלב הבחירות הפנים-מפלגתיות, שבו מועמדי המפלגה לכנסת נבחרים ומדורגים. הבחירות הפנימיות נעשות בצורות מגוונות – החל בפריימריז (שבהם כלל חברי המפלגה בוחרים) וכלה בוועדה המסדרת (שבה ההנהגה המצומצמת של המפלגה קובעת את רשימת המועמדים ואת סדר שיבוצם ברשימה). בחירת המועמדים אינה זוכה למידת החשיפה הציבורית והמחקר האקדמי שהבחירות הכלליות זוכות להם; עם זאת חשיבותה גדולה ביותר בשל השפעתה על התהליך הדמוקרטי ועל ניקיון הכפיים של מועמדי המפלגות לכנסת. לשם בחינת נושא זה ריאיינו את ד"ר גדעון רהט, אשר חוקר את השיטות לבחירת המועמדים במפלגות.

סקרי דעת קהל – מדריך למשתמש

סקרי דעת קהל – מדריך למשתמש

המידע שיש לנו על המתרחש בחיי היומיום שלנו נאסף ברובו בסקרים. כדי שהכלי הטוב והחשוב הזה ישמש אותנו בצורה יעילה לשיפור הבנתנו בעניין שנערך בו הסקר, עלינו לצרוך אותו באופן ביקורתי, להבין את מגבלותיו ולדעת להעריך את רמתם המקצועית של הסקרים שאנו נתקלים בהם.

תמונת ברירת מחדל
מאמר דעה

משבת עבודה לשבת מנוחה

מהי השבת? תלוי את מי שואלים. שומרי המסורת רואים בה יום קדוש, מעין עולם הבא. ביאליק, המשורר הלאומי, כינה אותה 'היצירה הגאונית ביותר של הרוח העברי'.

תמונת ברירת מחדל
מאמר דעה

שינוי כיוון בפיקוח הכנסת על פעולות הממשלה?

עו"ד נאוה בן-אור, חוקרת בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה, מתארת כיצד נוצר הליך בקרה חדש, יוצא דופן ולא טיפוסי של הכנסת על פעולות הממשלה. דוגמה להליך היא החוק שנועד להסדיר את אופן התיעוד של חקירות חשודים בידי המשטרה.

מחלת הסקרת של התקשורת הישראלית ונזקיה

מחלת הסקרת של התקשורת הישראלית ונזקיה

סקרים אינם פסולים: אדרבה, בידיים הנכונות, בשיטות הנכונות ולמטרות הנכונות הם כלי מחקר חשוב ואמין. אך כשהם משמשים לשעשועי תחזיות, להשערות פרועות ולפרשנויות מופרכות – אזי הסקרת רעילה ומסוכנת.

השתתפות פוליטית בישראל: מגמות ההצבעה בישראל מ-1949 ועד 2003, ואיפה אנחנו בהשוואה לעולם?

השתתפות פוליטית בישראל: מגמות ההצבעה בישראל מ-1949 ועד 2003, ואיפה אנחנו בהשוואה לעולם?

ניכר כי הנמנעים מהצבעה אינם עושים זאת במחאה, אלא ממגוון סיבות שאינן בהכרח אידאולוגיות. לכן חשוב מאוד ללמד ולחנך כל אזרח במדינה מהי מהות הדמוקרטיה ואת החשיבות הרבה שיש להשתתפות בבחירות וללקיחת חלק בתהליך הדמוקרטי. זוהי זכותו של כל אזרח, כשם שזוהי חובתו כלפי עצמו.

תמונת ברירת מחדל
מאמר דעה

היסטוריה חוקתית: הרבנים והחוקה

האם נכון שהציבור הדתי מתנגד התנגדות מהותית לרעיון החוקה? שוחחנו עם ד"ר עמיחי רדזינר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן ועם שוקי פרידמן דוקטורנט למשפטים בפקולטה על פרויקט המחקר 'היסטוריה חוקתית' בהנחייתו של העמית הבכיר פרופ' ידידיה צ. שטרן.

חוקה בהסכמה: הושלמה טיוטה מלאה

חוקה בהסכמה: הושלמה טיוטה מלאה

ההליך החוקתי שמטרתו היא גיבוש חוקה בהסכמה באמצעות דיונים במועצות ציבוריות ואזוריות, הגיע לנקודת ציון חשובה עם כינוס המועצה הציבורית המסכמת, ב 17-18 לפברואר 2005. בכינוס ששודר בשידור חי, דנו משתתפי המועצה על טיוטת החוקה השלמה המשקפת עבודה ארוכה ופשרות מורכבות ומאוזנות אשר גובשו לכדי מסמך אחד. אריק כרמון, נשיא המכון, מספר על המועצה ועל החוקה.

שוויון
נייר עבודה

שוויון

נייר רקע לכינוס הראשון של המועצה הציבורית

הליך הכנת התקציב

הליך הכנת התקציב

הליך התקצוב הינו מרכיב מהותי בפעילותן של הרשויות בכלל וביכולת המשילות של הרשות המבצעת בפרט. להלן דוגמא להליך תקצוב המבוסס על ניתוח השוואתי של הליך התקצוב במדינות דמוקרטיות שונות, על המצב החוקתי הקיים בישראל ועל הערות הצוות המכין, בראשותו של דן מרידור. 

עיגון חוקתי למדיניות חברתית-כלכלית? לזכויות חברתיות וכלכליות?
נייר עמדה

עיגון חוקתי למדיניות חברתית-כלכלית? לזכויות חברתיות וכלכליות?

נייר רקע לכינוס התשיעי של המועצה הציבורית.

הצעות לפסקת הקדמה לחוקה
נייר עבודה

הצעות לפסקת הקדמה לחוקה

נייר רקע לכינוס השישי של המועצה הציבורית.

מנגנונים לביקורת שיפוטית חוקתית - הרכבים ומינויים
נייר עבודה

מנגנונים לביקורת שיפוטית חוקתית - הרכבים ומינויים

נייר רקע לכינוס החמישי של המועצה הציבורית.

דת ומדינה - פילוח ענייני ונושאי - המועצה הציבורית
נייר עבודה

דת ומדינה - פילוח ענייני ונושאי - המועצה הציבורית

נייר רקע לכינוס הרביעי של המועצה הציבורית.

 חוק יסוד חופש הדת האמונה והמצפון
נייר עבודה

חוק יסוד חופש הדת האמונה והמצפון

נייר רקע לכינוס הרביעי של המועצה הציבורית.

משטר פרלמנטרי משופר לישראל

משטר פרלמנטרי משופר לישראל

נייר רקע לכינוס השני של המועצה הציבורית.

תמונת ברירת מחדל
נייר עבודה

אמות מידה לברירת שיטת משטר (או חוקה) ולהערכת התאמתה לחברה (הישראלית)

תהליך האימוץ וההתגבשות של שיטת משטר פוליטי הוא תהליך מורכב ובדרך כלל הדרגתי. אין רשימה מוסכמת של אמות מידה ברורות לבחירת השיטה המשטרית הטובה או המתאימה ביותר לחברה נתונה או לעם מסויים. יש עם זאת מספר אמות מידה מובהקות שאי אפשר להתעלם מהן בתהליכי האימוץ והגיבוש של שיטה משטרית או חוקה.

היחס בין הדת והמדינה
נייר עבודה

היחס בין הדת והמדינה

נייר רקע לכינוס הראשון של המועצה הציבורית

הכרעת הרוב וזכויות המיעוט
נייר עבודה

הכרעת הרוב וזכויות המיעוט

נייר רקע לכינוס הראשון של המועצה הציבורית

זכויות וחובות אזרחיות
נייר עבודה

זכויות וחובות אזרחיות

נייר רקע לכינוס הראשון של המועצה הציבורית

חירות

חירות

נייר רקע לכינוס הראשון של המועצה הציבורית