חדש

אפקטיביות הממשלה בישראל במבט בינלאומי משווה

מחקר מדיניות 114

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 138 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה
  • מחיר: 45 ₪

מה הופך ממשלות לאפקטיביות באספקת שירותים לתושבים?

מה הופך ממשלות לאפקטיביות באספקת שירותים לתושבים? שאלה זו חשובה משום שאזרחים בכל רחבי העולם תובעים מהממשלה שלהם לקבל יותר (שירותים) בעד פחות (מסים). ממשלה אפקטיבית חשובה לרווחתם של כל האזרחים, ועוד יותר לאוכלוסיות החלשות. איכות החיים של אוכלוסיות אלו תלויה באופן משמעותי באפקטיביות של אספקת שירותים כמו חינוך ובריאות, שלא כמו השכבות החזקות באוכלוסייה. הללו ימצאו תחליף (לא מוצלח) במקרה שהממשלה במדינתן אינה מתפקדת.

מחקר זה שם לו למטרה ללמוד על הגורמים המרכזיים שמשפיעים על האפקטיביות של הממשלות במדינות המפותחות בעולם. לשם כך הוא בוחן את הניסיון של 34 מדינות חברות בארגון OECD. האם ישנם גורמים, נוסף על עושרן של מדינות, שמסבירים מדוע מדינות סקנדינביות אפקטיביות יותר ממדינות בדרום אירופה, למשל איטליה, ספרד או יוון? חקירה זו נועדה לספק עדויות אמפיריות שישמשו בסיס לעיצוב מבנה ממשל שמתפקד באופן אפקטיבי לטובת הציבור בישראל. פרופ’ מומי דהן הוא כלכלן; חבר סגל בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים ועד לאחרונה עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. עוסק רבות במחקר הסיבות לָאי־שוויון הכלכלי והשלכותיו.

מחקר המדיניות רואה אור במסגרת המרכז לממשל וכלכלה במכון הישראלי לדמוקרטיה, בראשות פרופ’ ידידיה שטרן.

הורידו את המחקר המלא