להורדה

משנתו הליברלית של בנימין זאב הרצל

  • שנה:
  • כריכה: חוברת מקוונת
  • מספר עמודים: 15 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

השבוע לפני 157 שנים נולד חוזה המדינה, וזוהי הזדמנות ללמוד על השקפת עולמו ללאומיות, לשוויון למיעוטים, ולעקרונות הדמוקרטיה הליברלית

בנימין זאב הרצל הוא חוזה מדינת היהודים, אבי הציונות המדינית ומייסדה של ההסתדרות הציונית העולמית. כתביו של חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, אשר אין חולק על כך שהשקפתו הייתה לאומית, מלמדים על מחויבותו העמוקה לערכי החירות, השוויון וההגנה על זכויות המיעוט. לאומיות וליברליזם עולים אפוא בקנה אחד. והקנה אינו קוטל קנים; מדובר באבי הציונות המדינית ובחוזה מדינת היהודים. 

הדברים מפי אומרם המובאים כאן ממחישים כי השקפת עולם דמוקרטית־ליברלית היא תפיסה ציונית, א־מפלגתית. השקפת עולם זו היא אחד מעמודי התווך בחזונו של הרצל, ולאורה הוקמה מדינת ישראל.

לחוברת המלאה