חדש

שנתון החברה החרדית בישראל 2017

החברה החרדית היא חברה מגוונת, מורכבת ודינמית, יחידה ומיוחדת ברבדים מסוימים ודומה לכלל החברה ברבדים אחרים. מהם פניה היום, אילו מגמות מסתמנות בה מאז תחילת שנות האלפיים, במה מתבטאים מאפייניה הייחודים לעומת כלל החברה, ובמה היא דומה לה?

התקציר רואה אור הודות לתרומתן הנדיבה של הפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA-Federation of New York) ושל קרן ראסל ברי (The Russell Berrie Foundation). 

החברה החרדית היא חברה מגוונת, מורכבת ודינמית, יחידה ומיוחדת ברבדים מסוימים ודומה לכלל החברה ברבדים אחרים. מהם פניה היום, אילו מגמות מסתמנות בה מאז תחילת שנות האלפיים, במה מתבטאים מאפייניה הייחודים לעומת כלל החברה, ובמה היא דומה לה?

שנתון החברה החרדית בישראל השני ממשיך את השנתון הראשון ומביא חידושים ועדכונים רבים.השנתון הראשון (שראה אור ב־2016) יצר מהפכה בחקר החברה החרדית בישראל. לראשונה כונסו יחדיו שלל נתונים על הדמוגרפיה החרדית, דפוסי הבחירות של קבוצה זו לכנסת, מערכת החינוך שלה, דפוסי התעסוקה, היקף העוני, רמת החיים ואורחות החיים שלה. הלוחות והתרשימים הציגו את הנתונים העדכניים ביותר בצד נתוני עבר — כדי שיהיה אפשר להבין את המצב הקיים ובה בעת ללמוד על מגמות השינוי לאורך זמן. ואכן, השנתון הפך למקור מידע מרכזי עבור מעצבי מדיניות, חוקרים ואנשי תקשורת אך גם עבור גורמים מתוך החברה החרדית. 

לחצו כאן להורדת תקציר השנתון

לחצו כאן להורדת השנתון