שנתון החברה החרדית

תמונת מצב עדכנית על החברה החרדית

נתוני השנתון, הפרשנות והמגמות נאספו ונכתבו על ידי: 
ד"ר לי כהנר, ד"ר גלעד מלאך, וד"ר מאיה חושן