חדש

מדיניות ריבוי המעצרים ופגיעתה בשוויון

הצעה לסדר 18

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה / מקוון
  • מספר עמודים: 78 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

מערכת אכיפת החוק עושה שימוש יתר במעצרים פליליים בישראל, ושמיעוטים וזרים נפגעים מכך יותר מאחרים. אף שהחוק קובע שיש לעצור רק אם אין ברירה אחרת, המשטרה, התביעה ובתי המשפט מוציאים לפועל מדיניות שהופכת את המעצר הפלילי לאמצעי עיקרי באכיפת החוק.

המסקנות העולות מן המחקר הן שעל המשטרה, התביעה ובתי המשפט להקטין את הפער שבין הוראות החוק לבין יישומו בפועל. על גורמי אכיפת החוק להפוך את המעצר לאמצעי אחרון שיינקט אם אין ברירה אחרת, מתוך שמירה על עקרון השוויון לפני החוק ועל זכויות החירות וכבוד האדם.