להורדה

רפורמה בשידור הציבורי

דרכים להתמודדות עם הסכנות האורבות לשידור הציבורי בדמוקרטיה הישראלית

מחקר מדיניות 1

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 36 עמ’
  • מחיר: 45 ₪

מחקר זה סוקר את סוגיית השידור הציבורי בישראל ועומד על הצורך החיוני בשידור ציבורי עצמאי, נטול לחצים פוליטיים וכלכליים, כאחד מיסודותיו של משטר דמוקרטי תקין במדינה מערבית. 

גם כיום, כאשר נדמה לעתים שהשידור הציבורי לוקה באנכרוניזם מסוים בחברה המודרנית ורווית אמצעי התקשורת שבה אנו חיים, עדיין שמור מקום חשוב למוסד זה, אף אם יש לערוך בו שינויים מקיפים שיתאימו אותו לרוח הזמן.

מחקר המדיניות שלפנינו סוקר את סוגיית השידור הציבורי בישראל ועומד על הצורך החיוני בשידור ציבורי עצמאי, נטול לחצים פוליטיים וכלכליים, כאחד מיסודותיו של משטר דמוקרטי תקין במדינה מערבית. המחברים, שמכירים בחיוניותו של השידור הציבורי בישראל אך בה בעת אינם מתעלמים מפגמיו, מציעים רפורמה כוללת במבנה ובמקורות המימון האפשריים של מוסד זה. רפורמה זו אמורה להבטיח עתיד עצמאי ועדכני לשידור הציבורי בישראל.

בפרק הראשון נסקרים תפקידיו של השידור הציבורי במארג הרכיבים שמהן בנויה דמוקרטיה מודרנית; הפרק השני מתמקד במעמדו של השידור הציבורי בישראל ובסכנות האורבות לעתידו; כהמשך לכך מציע הפרק השלישי תכנית מקיפה לרפורמה בשידור הציבורי בישראל; הפרק הרביעי והמסיים מציג סקירה השוואתית של מצב השידור הציבורי במדינות אירופה.

פרק ראשון: תפקידי השידור הציבורי

פרק שני: מעמדו של השידור הציבורי בדמוקרטיה הישראלית והסכנות לעתידו

פרק שלישי: עקרונות הרפורמה המוצעת בשידור הציבורי בישראל

פרק רביעי: השידור הציבורי באירופה

הערות וביבליוגרפיה