להורדה

משאל עם

מיתוס ומציאות

מחקר מדיניות 20

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 94 עמ’
  • מחיר: 45 ₪

האם משאל העם הוא משום תרופת פלא בכל הנוגע לקבלת החלטות ציבוריות? מחקר זה מתעמק בתופעת משאלי העם, בוחן את יישומם במדינות אחרות ומפריך רבים מהמיתוסים הקשורים בהם. 

האם משאל העם הוא משום תרופת פלא בכל הנוגע לקבלת החלטות ציבוריות? המחקר שלפנינו מתעמק בתופעת משאלי העם, בוחן את יישומם במדינות אחרות ומפריך רבים מהמיתוסים הקשורים בהם. מסקנת המחברים היא שאף על פי שאין לפסול פסילה גורפת של משאלי העם ככלי לקבלת החלטות ציבוריות, יש להיזהר בשימוש בהם. עצם מהותו של כלי זה מחלישה את השיטה הפרלמנטרית שעליה מתבססת הדמוקרטיה הישראלית וחותרת תחת עקרונות היסוד של הדמוקרטיה הייצוגית. המחקר מבהיר כי גם כאשר בוחרים לערוך משאל עם בסוגיות חריגות בלבד - בעלות משמעות הרת גורל - יש סכנה של גלישה במדרון לעבר עריכת משאלי עם תכופים יותר ויותר, ובעקבות כך כרסום מסוכן ביתרונותיה של שיטת הדמוקרטיה הייצוגית.

הקדמה
מאת פרופ' אשר אריאן

מבוא

חלק ראשון: משאל-עם - ניתוח מרכיביו והשלכותיהם
המעמד החוקתי של משאל-העם
מקור היוזמה
משאל-העם: מייעץ או מחייב
בחירת העיתוי לעריכת משאל-העם
הגדרת הנשאלים
ניסוח השאלה
הכרעה: רוב פשוט או רוב מיוחד?
ניתוק נושא המשאל מנושאים אחרים והדיכוטומיזציה של השאלה
הסברה ותעמולה
מימון
פרשנות ההכרעה
סיכום


חלק שני: משאל-עם בהקשר משטרי דמוקרטי כללי וישראלי

דמוקרטיה ישירה ודמוקרטיה ייצוגית
ביזור וריכוז עוצמה
היחסים בין רשויות השלטון
השפעת משאל-העם על מעמד המפלגות
משאל-עם והחברה הישראלית: השסעים ומשאל-העם


חלק שלישי: חלופות למשאל-העם


סיכום

נספחים