להורדה

מרכז תנועת חרות והמזרחים 1977-1965

משותפות אדנותית לשותפות תחרותית

מחקר מדיניות 88

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 188 עמ’
  • מרכז: מרכז ג'ואן וארווין ג'ייקובס לחברה משותפת
  • מחיר: 45 ₪

כיצד הפכה מפלגת חרות ממפלגה קטנה, הנחשבת קיצונית ובעלת אידאולוגיה לאומית קשוחה, למפלגה הסוחפת אחריה קהלים גדולים? התשובה על שאלות אלו אינה טמונה רק בשינויים ההיסטוריים שהתרחשו מחוץ לחרות, ברטוריקה הלאומית שהייתה מזוהה עמה או בהרחבת השותפויות המפלגתיות, אלא גם בתמורה הדמוקרטית שהתרחשה במרכז המפלגה בשנות השבעים, שבמוקדה עיצוב מסלולי הניידות של פעילי הפריפריה ושילובם הדמוקרטי במפלגה.

כיצד הפכה מפלגת חרות ממפלגה קטנה, הנחשבת קיצונית ובעלת אידאולוגיה לאומית קשוחה, למפלגה הסוחפת אחריה קהלים גדולים? התשובה על שאלות אלו אינה טמונה רק בשינויים ההיסטוריים שהתרחשו מחוץ לחרות, ברטוריקה הלאומית שהייתה מזוהה עמה או בהרחבת השותפויות המפלגתיות, אלא גם בתמורה הדמוקרטית שהתרחשה במרכז המפלגה בשנות השבעים, שבמוקדה עיצוב מסלולי הניידות של פעילי הפריפריה ושילובם הדמוקרטי במפלגה.

תקציר

מבוא

פרק ראשון: בין משא האופוזיציה לבין התשוקה לשלטון
1. חרות במערכה על הלגיטימציה
2. תחושת הקיפאון האלקטורלי
3. האתגר שהציב עזר ויצמן: סימנים מחודשים של ייאוש
4. ההתארגנות לקראת בחירות 1973
5. הבחירות שלאחר המלחמה והפשרת הקיפאון האלקטורלי
6. על מפתן השלטון
7מהפך פוליטי בצל המשבר הכלכלי בקרן תל-חי


פרק שני: מיהו חרותניק? השיח המדיני ומקומו במאבק על זהותה של חרות
1. עמדתה הנִצית של חרות
2. השפעת מלחמת יום הכיפורים
3 פרשת חבר הכנסת בנימין הלוי
4. העדפת הדיון המדיני על הדיון חברתי
5. עמדותיה החברתיות־כלכליות של חרות
6. דרכי הדחיקה של השיח הכלכלי-חברתי
7. הביקורת במרכז חרות על דחיקת השיח הכלכלי-חברתי
8. מיהו חרותניק?


פרק שלישי  פוליטיקה של אנטי־כריזמה: המנהיגות המנגנונית בחרות
1. הרפורמה הארגונית של יצחק שמיר
2. הביקורת על הרפורמה הארגונית
3. המשך הרפורמה הארגונית של יצחק שמיר
4. השפעת הרפורמה הארגונית על חיי התנועה
5. מהסניף למרכז: העיקרון המריטוקרטי
6. בין בגין לשמיר: בין כריזמה לאנטי-כריזמה


פרק רביעי  המזרחים בחרות: דוקטרינת בגין והדרישה לשותפות תחרותית
1. דוקטרינת בגין בשאלה העדתית
2. פריצת דוקטרינת בגין: (א) החיפוש אחר מועמד מזרחי לנשיאות
3. פריצת דוקטרינת בגין: (ב) בעיית הביטחון באזור הצפון
4.התביעה המזרחית לשותפות תחרותית

סיכום: מקומה של חרות במעבר מהתארגנות עדתית למעמד הבינוני המזרחי