תפקידו של חבר הכנסת: תפקיד ללא הגדרה

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 390 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה
  • מחיר: 82 ₪

ספר זה עוסק בתפקידו של חבר הכנסת במובן של משרה או "Job", מתוך מבט היסטורי ומשווה לדמוקרטיות אחרות בעולם.

הספרות על פרלמנטריזם, אם בתחום מדע המדינה ואם בתחום המשפטים, אינה עוסקת בהגדרת תפקידו של חבר הפרלמנט בכלל ושל חבר הכנסת בפרט,מסיבות שלדעתי כבר לא לגמרי רלוונטיות: הטענה שהמנדט של חבר הפרלמנט מוגדר כחופשי, ומשום כך הוא רשאי למלא את תפקידו על פי שיקול דעתו, ורק הבוחרים יכולים להחליט אם הוא ממלא את תפקידו כהלכה; הטענה שרק חברי הפרלמנט עצמם רשאים להגדיר את תפקידם, ואל לו לגורם חיצוני להתערב במלאכה; והטענה שתפקידו של חבר הפרלמנט ייחודי ואי־אפשר להשוותו לשום תפקיד אחר. על כן מדובר בהתייחסות ראשונית וחדשנית לנושא זה.