ייצוג האוכלוסייה הערבית במשרד האוצר

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 24 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

האוכלוסייה הערבית איננה שותפה קואליציונית ועל כן אינה נהנית מהכספים המובטחים לקבוצות אחרות בהסכמים אלה. יתר על כן, אף שהקצאת תקציבים שוויונית היא בבחינת מושכלות יסוד חוקתית, בכל הנוגע להקצאת משאבים לציבור הערבי בתקציב החינוך, בשיקום שכונות ובתחומים רבים נוספים קיימת אפליה ארוכת שנים. זה המקום להזכיר כי אף שהאוכלוסייה הערבית עתרה לא פעם נגד האפליה התקציבית, בית המשפט לא שש להתערב.

תת־הייצוג של האוכלוסייה הערבית פושה כמעט בכל האגפים במשרד האוצר, והוא דורש שינוי תפיסתי של כלל הגורמים הקשורים אליו: מנכ"ל המשרד, הממונים על האגפים ונציבות שירות המדינה. אם ייעשה כן, יש יסוד סביר להניח כי האפליה התקציבית לא תימשך באין מפריע ואמונה של האוכלוסייה הערבית בהחלטות המתקבלות במשרדי הממשלה בכלל ובמשרד האוצר בפרט יעלה במידה ניכרת.