שותפות בעירבון מוגבל – יהודים וערבים, ישראל 2019

דוח מחקר זה הוא השני בסדרה שנועדה לנטר את המגמות במערכת היחסים בין היהודים והערבים אזרחי ישראל (הדוח הראשון ראה אור ב־2017).
הדוח הנוכחי — כקודמו — מחולק לשניים: החלק הראשון מציג ומנתח את עמדות הציבור היהודי והציבור הערבי בישראל ברמות ובנושאים שנבהיר להלן. החלק השני בוחן את הנתונים הסטטיסטיים על מצבם היחסי של שני הציבורים בהסתמך על מקורות רשמיים או מקצועיים, כמו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרכז אדווה ומרכז מוסווא. שלא כמו הכרך הקודם, הפעם החלק הראשון רואה אור בדפוס, ואילו החלק השני — חיי יהודים וערבים בראי הסטטיסטיקה — מתפרסם בפורמט דיגיטלי בלבד באתר הפרויקט.