ועדת חקירה פרלמנטרית כמנגנון פיקוח על הרשות המבצעת

מחקר מדיניות 140

באילו נושאים אמורה לעסוק ועדת חקירה פרלמנטרית בכנסת? האם יש להרחיב את סמכויותיה כדי שתוכל למלא ביעילות את תפקידה כמפקחת? אילו אמצעים ואילו שינויים נדרשים לשם טיוב עבודתה?