כאשר חוק מעורר תגובה נגדית: על חוק-יסוד הלאום ועל היחס למיעוטים בישראל

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 40 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

בשנים האחרונות חברות מערביות ברחבי העולם נעשות מגוונות יותר מבחינה תרבותית ודתית. בד בבד, מדינות רבות מחוקקות חוקים שמבקשים לעגן בהם את תרבות הרוב ולהגן עליה מפני שחיקה בשל התגברות ההגירה או התחזקות המיעוטים. חוק־יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי (״חוק־יסוד הלאום״), שחוקקה הכנסת ה־19, הוא דוגמה למגמת חקיקה כזאת. בדיון הציבורי על חוק זה עלו טענות באשר להשפעתו על עמדות הרוב היהודי כלפי המיעוט הערבי, אולם לא נעשה עד כה מחקר אמפירי בסוגיה זו.