להורדה

מדריך למחוקק

המכון הישראלי לדמוקרטיה מתכבד להגיש לחברי הכנסת את עשרת השלבים בתהליך החקיקה, בבואם למלא את שליחותם אשר לשמה נבחרו. השלבים מאוגדים בספר "המדריך למחוקק" אשר נכתב על ידי פרופ' מרדכי קרמניצר, ד"ר עמיר פוקס ונדיב מרדכי; ובהדרכת חברי הפורום לייעוץ בתהליכי חקיקה בראשות השופט בדימוס מאיר שמגר. 

המכון הישראלי לדמוקרטיה מתכבד להגיש לחברי הכנסת את עשרת השלבים בתהליך החקיקה, בבואם למלא את שליחותם אשר לשמה נבחרו. המדריך בנוי מהפרקים הבאים:

פרק ההקדמה שנכתב על ידי פרופ' אסא כשר, ואנו מודים לו מאוד על תרומתו החשובה באפיון הדמוקרטיה. אפיון כזה הוא נקודת מוצא הכרחית למלאכת החקיקה במדינה דמוקרטית.

הפרק הראשון עוסק בעקרונות יסוד לחקיקה טובה המציג כמה עקרונות בסיסיים בשאלה "מהו חוק"; אמות מידה בשאלת התנאים לפסילת חקיקה רטרואקטיבית.

הפרק השני עוסק בחקיקה חוקתית ומציג את העקרונות והכללים הבסיסיים של החוקה המהותית בישראל ואת החשיבה החוקתית שצריכה לבוא לידי ביטוי במסגרת מלאכת החקיקה. חלק מיוחד בפרק זה מוקדש להליך חקיקה ראוי בו מודגש תפקידם הקריטי של חברי הכנסת בעיצוב הליך חקיקה נאות, מבוסס מידע וכזה המקיים תרבות פרלמנטרית של שיח, דיון וייצוג.

פרק הערכת השפעות החקיקה מציע לחברי הכנסת הליך להכנתה של הצעת חוק, העובר דרך כמה תחנות ומאפשר שקילה של העקרונות שהוצגו בפרקים הקודמים ושילובם בשלבי הכנת החקיקה. חלק זה נכתב מתוך מודעות כי חברי הכנסת פועלים בעולם של משאבים מוגבלים. לפיכך מוצע ההליך הזה בתור כלי עבודה רק להצעות חוק מרכזיות שחברי הכנסת שואפים לקדם בכל מושב.

המדריך למחוקק הוא, פתח דבר לתורת החקיקה. אין הוא יכול ואין הוא מתיימר להקיף את התורה כולה, שהיא עמוקה ורחבה מני ים. אין הוא תחליף ללימוד מצטבר מתוך חיי המעשה והניסיון, שהוא מהחשובים שבמורים, ועיון במקורות ראשוניים ואחרים של תורת החקיקה.

הספר רואה אור הודות לתרומתה הנדיבה של קרן ברג