מבצע

ברית הזוגיות

ברית הזוגיות

מחקר מדיניות 68

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 124 עמ’
  • מרכז: התוכנית לדת ומדינה
  • מחיר: 45 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪

מחקר זה מנתח את סוגיית ברית הזוגיות: מהי ברית הזוגיות? האם היא אפשרית מבחינה הלכתית? מהם ההבדלים בינה לבין נישואים אזרחיים? ועוד. המחקר מסביר ומנמק בפרוטרוט כיצד יכולה ברית הזוגיות לתת פתרון מספק למצוקות הרחבות שיוצרים דיני הנישואים והגירושים הקיימים.

לפני כמעט עשור גיבש המכון הישראלי לדמוקרטיה בהנחייתו של ד"ר שחר ליפשיץ (כתוארו אז) הצעה שיטתית וסדורה לכינונה של ברית זוגיות בישראל. ההצעה הייתה חלק מהפרויקט "חוקה בהסכמה" של המכון הישראלי לדמוקרטיה. בד בבד פרסם ד"ר ליפשיץ בהוצאת המכון מחקר מדיניות שהסביר את הרציונל של רעיון ברית הזוגיות ואת השתקפותו בהצעת חוק ברית זוגיות שהציע המכון.

לאחרונה חוזרת ונידונה בכנסת מצוקתם של הזוגות בישראל שאינם יכולים או אינם רוצים להינשא בנישואים דתיים, הדרך החוקית היחידה להינשא היום בישראל. ברית הזוגיות — שמכונה גם "רישום זוגיות" או "חיים משותפים" — היא אחת ההצעות הנידונות.

לנוכח העניין הציבורי המתחדש בברית הזוגיות החלטנו במכון הישראלי לדמוקרטיה להוציא לאור הדפסה שנייה של מחקר המדיניות בנושא ברית הזוגיות, בנוסחהּ המקורי. לנוסח זה הוספנו מאמר קצר שכתב לאחרונה פרופ' ליפשיץ — "ברית הזוגיות למען כולם" (להלן). המאמר עוסק
בהצעות החוק המוגשות בימים אלה לשולחן הכנסת.

הורידו את המחקר המלא

תודות                                    

רקע חוקתי                 

מבוא                                      

פרק ראשון: הדין הדתי והמצוקה האזרחית במשפט הישראלי

א.         מצוקת הנישואים         

ב.         מצוקת הגירושים          

ג.          הפגיעה המיוחדת של דיני הגירושים הדתיים בנשים       

פרק שני: הדרישה לנישואים אזרחיים

א.         הצעות לכינון נישואים אזרחיים   

ב.         השוואה בין המודלים המוצעים  

ג.          הצורך במערכת אזרחית כוללת של דיני נישואים 

פרק שלישי: ההתנגדות הדתית לכינון נישואים אזרחיים        

א.         הנימוקים המקובלים להתנגדות לנישואים אזרחיים         

ב.         הנימוקים ההלכתיים והלאומיים להתנגדות לנישואים

            אזרחיים: ניתוח פנימי   

פרק רביעי: התגובה החילונית והשלכותיה     

א.         עיצוב תחליפי נישואים ותחליפי גירושים  

ב.         חסרונות התחליפים הקיימים מנקודת המבט האזרחית  

ג.          חסרונות המצב הקיים מנקודת המבט הדתית    

ד.         לקראת פתרון פשרה? 

פרק חמישי: מרשם הזוגיות - מתווה ראשוני

א.         הצעות החוק לרישום בני זוג: רקע כללי  

ב.         יסודות ההצעה למרשם

ג.          יתרונות וחסרונות         

פרק שישי: דיני ברית הזוגיות 

א.         כשירות לרישום

ב.         הרישום במרשם האוכלוסין       

ג.          התוצאות האזרחיות של הרישום במרשם          

ד.         דיני הגירושים של המרשם        

ה.         הצורך בגירושים דתיים 

ו.          רישומם של מסורבי הגט

ז.          רשומים במרשם שנישאו          

ח.         מעמדם של ידועים בציבור שלא נרשמו במרשם 

דברי סיום                   

נספחים                                   

א.         הצעת חוק ברית הזוגיות של המכון הישראלי לדמוקרטיה 

ב.         המלצות לתיקון הצעת חוק ברית הזוגיות של המכון

            הישראלי לדמוקרטיה לצורך התמודדות עם מצוקת הגירושים       

ג.          הצעת חוק לקביעת מעמדם של בני זוג שבאו בברית זוגיות,

            התשס"ד-2004          

מחקרי המדיניות של המכון הישראלי לדמוקרטיה       

مختصر          

Summary