מבצע

מהו סייבר? חלק ב': אתגרי האסדרה של הגנת הסייבר

מחקר מדיניות 173

דומה שאין צורך להסביר היום את עוצמת הנזקים של מתקפות סייבר. החל בפגיעה במערכות מחשוב של בתי חולים ועצירת טיפולים מצילי חיים, עובר במניעת הזרמת דלק לתחנות דלק וכשלים במערכות החשמל והמים, וכלה בדלף של מידע רגיש ואינטימי או חסימת גישה למערכות מחשב בעסקים קטנים. התגברות מתקפות הסייבר נובעת מכשלי שוק היוצרים הגנת סייבר חסרה. כשלים אלה מצדיקים התערבות של המדינה לשם אסדרת ההגנה על מרחב הסייבר. אסדרה כזאת בישראל מחייבת למידה מניסיונן של מדינות אחרות וכן התמודדות עם אתגרים טכנולוגיים ועם הצורך באוריינות דיגיטלית בקרב מקבלי ההחלטות. אתגר נוסף שיש צורך להתמודד עימו הוא ריבוי הכובעים של המדינה בבואה לאסדר את הגנת הסייבר: כובע של רגולטור, כובע של בעלים על תשתיות, כובע של שחקן במרחב הבינלאומי ועוד.