מבצע

גברים בשחור

מסע אל נבכי הפוליטיקה הישראלית - גברים חרדים בתנועת הליכוד

מחקר מדיניות 66

  • מאת:
  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 132 עמ’
  • מרכז: התוכנית לדת ומדינה
  • מחיר: 45 ₪ מחיר מבצע: 22.5 ₪

המחקר שלפנינו בודק את תהליך השתלבותם של חרדים במפלגת הליכוד – מפלגה חילונית מן החשובות והמרכזיות בישראל, שבשנים האחרונות ספגה לתוכה חברים ופעילים חרדים רבים. המחקר עומד על הקשר בין תופעה זו לתופעות עמוקות יותר בחברה החרדית, כגון התפתחותו של שיח פנימי ביקורתי ודרישה למעט יותר שוויוניות ודמוקרטיה.

מאז קום המדינה, ואף דורות רבים לפני כן, היו מוקדי הכוח בעולם החרדי נתונים בלעדית בידי הרבנים ומעולם לא חרגו אל 'העולם שבחוץ'. אך נראה שבשנים האחרונות מוקדי הכוח המסורתיים בחברה החרדית הולכים ומאבדים מעצמתם לטובת המערכת הפוליטית החילונית בישראל, או ליתר דיוק, לטובת האגף הימני שלה.

המחקר שלפנינו בודק את תהליך השתלבותם של חרדים במפלגת הליכוד - מפלגה חילונית מן החשובות והמרכזיות בישראל, שבשנים האחרונות ספגה לתוכה חברים ופעילים חרדים רבים. המחקר עומד על הקשר בין תופעה זו לתופעות עמוקות יותר בחברה החרדית, כגון התפתחותו של שיח פנימי ביקורתי ודרישה למעט יותר שוויוניות ודמוקרטיה.

הפרק הראשון בוחן את המפגש בין החרדיות, הציונות ומדינת ישראל. בפרק השני מנתח המחבר את היחלשות 'האחדות' ואת צמיחתם של תהליכי דמוקרטיזציה בחברה החרדית. הפרק השלישי מתמקד במעבר מן 'המרחב המוגן' של החברה החרדית המסורתית והמסוגרת אל 'המרחב הפרוץ' של העולם החילוני. בפרק הרביעי בודק המחבר כיצד מתמודדים החרדים עם הסתירה שבצורך לקדם את ענייניהם במסגרת מערכת פוליטית חילונית הנוגדת במהותה את תפיסת עולמם. הפרק החמישי מנתח את פעולתם של מנהיגים רוחניים מסורתיים לצד אנשי מעשה 'חדשים' בחברה החרדית.

תודות            

תמצית

מבוא              

פרק ראשון: חרדיות, ציונות ומדינת ישראל

פרק שני: היחלשות ה'אחדות' ותהליכי דמוקרטיזציה בחברה החרדית

פרק שלישי: מן המרחב המוגן אל המרחב הפרוץ   

פרק רביעי: בין קידוש ה' ב'פרלמנט' ובין קידוש הפרלמנט והמדינה

פרק חמישי: אנשי הרוח ואנשי המעשה      

סיכום

מקורות           

English Summary