להורדה

הזכות לגירושין

גירושין ללא אשם במסורת היהודית

  • מאת:
  • שנה:
  • מרכז: מרכז ג'ואן וארווין ג'ייקובס לחברה משותפת
  • מחיר: 60 ₪

"נִפְגָשוֹת לְדָק, נִפְרָדוֹת לָעַד" — במילים אלו תיארה המשוררת רחל את רגעיותו ובדידותו של האדם בעולם. הספר שלפנינו עוסק באחד מרגעי הבדידות הללו, כאשר בני זוג מבקשים להיפרד זה מזה. עניינו הוא בשאלה כיצד יכולה המסורת היהודית להקל על רגעים אלו של "דמעות פרדה".

בני זוג שנישאו כדת משה וישראל אך דרכם לא צלחה — האם ההלכה היהודית נותנת בידיהם את הכלים להיפרד; האם המסורת היהודית תומכת בגירושין חרף היעדר עילות מוגדרות ומוכָּרות; ובכלל, האם גירושין ללא אשָם אפשריים על פי ההלכה היהודית?

הספר בוחן מגוון כלים ועמדות במסורת היהודית כשעולה צורך בפירוד בין בני זוג במצבים שבהם אין עילת גירושין מוגדרת: כלים — הלכתיים־משפטיים, קרי כפיית גירושין או הפקעה למפרע של הקידושין; ועמדות — תאורטיות או מעשיות, כאלה שהוצעו בספרות המשפט העברי וכאלה שנהגו הלכה למעשה בהיסטוריה של העם היהודי. הדיון מתנהל מנקודת מבט יהודית פנימית, אך גם בזיקה לעולם המחשבה הליברלי ולעמדתו בשאלת הזכות לגירושין.

לעיני הקורא נפרש מגוון עשיר של עמדות וגישות. יש בהן המצדיקות גירושין ללא אשם ויש השוללות; יש פרגמטיות ויש אידאולוגיות; יש המעניקות כלים הלכתיים לפתרון ויש המשתמשות בדרכים פרשניות לשלילת הכלים הללו. וכך נפתח לפנינו שער לשיח מרתק המתקיים בתוך ההלכה גופא וכן בין ההלכה למה שחיצוני לה — שיח המקיים מפגש בין זכויות אדם, חברה והלכה בתחום הנוגע בליבת החיים של החברה היהודית.

ד"ר אבישלום וסטרייך היה חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה בעת כתיבת הספר. היום הוא מרצה בכיר למשפט עברי, דיני משפחה ותורת המשפט במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. עיקר עיסוקו בבעיית סרבנות הגט ובפתרונותיה בהלכה ובמשפט.

תקציר

פתח דבר

פרק ראשון רקע: הזכות לגירושין — ליברליזם ויהדות

פרק שני הזכות לגירושין — כלים משפטיים (א): הלכת המורדת

פרק שלישי הזכות לגירושין — כלים משפטיים (ב): הפקעת קידושין

פרק רביעי הפקעה הצהרתית של הנישואין: קידושי טעות

פרק חמישי גירושין ללא אשם במסורת היהודית, הלכה למעשה

פרק שישי אחרי המעשים נמשכים הלבבות, או: האם קיימת בהלכה זכות לגירושין?

פרק שביעי אפילוג: מודל הלכתי לגירושין במקרים של סרבנות גט

Abstract