ההשלכות הכלכליות של יוזמות החקיקה של הקואליציה

דו"ח מחקר

בתחילת ינואר 2023 הציגה הממשלה ה-37 את תוכניתה לערוך שינויים מרחיקי לכת במערכת המשפט. שינויים אלו צפויים להגדיר מחדש את היחסים בין רשויות השלטון באופן שישנה את האיזון ביניהן ויעצים במידה רבה את כוחה של הקואליציה, השולטת ברשות המחוקקת וברשות המבצעת, על חשבון כוחם ועצמאותם של הרשות השופטת ושל השירות הציבורי. מחקר זה מנסה לראשונה להעריך את ההשלכות הכלכליות הצפויות, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך, ליוזמות חקיקה אלו, מתוך שימוש בידע העדכני ביותר בספרות הכלכלית.