להורדה

צה"ל כמנוף לפיתוח הנגב

סיכויים וסיכונים

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 15 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

המפגש השמיני של פורום צבא–חברה. המפגש הוקדש לתפקידו של צה"ל בהיותו מנוף לפיתוח הנגב על ידי העברת בסיסים צבאיים ממרכז הארץ לאזור הנגב. 

ביום שני, ח' בטבת תשס"ח, 17 בדצמבר 2007, נערך המפגש השמיני של פורום צבא-חברה. המפגש הוקדש לתפקידו של צה"ל בהיותו מנוף לפיתוח הנגב על ידי העברת בסיסים צבאיים ממרכז הארץ לאזור הנגב. בדיונים השתתפו אלופים מפורום המטה הכללי, קצינים בכירים, חוקרים מהמכון הישראלי לדמוקרטיה וממוסדות מחקר אחרים, נציגים של משרדי ממשלה, ראשי רשויות מקומיות בנגב ועוד.

 במהלך היום נדונו שלושה נושאים מרכזיים:

תשתית ואיכות הסביבה: מהי ההשקעה הנדרשת ביצירת תשתיות ובשדרוגן? בחינת העלות אל מול התועלת. בדיון עלה הצורך באיזון בין דרישות צה"ל לבין שמירה על המרחב האקולוגי - הקרקע (כולל בעיית שטחי האש), המים, השמים, הצמחייה ובעלי החיים - והועלו הצעות כיצד להגיע לאיזון זה.

היבטים מוניציפליים, כלכליים ותעסוקתיים: נדונו חיזוק הפריפריה אל מול צורכי הצבא (כיצד למלא באופן הטוב ביותר צרכים מקומיים וצה"ליים), יחסי גומלין צפויים ורצויים בין צה"ל לבין המערכות האזרחיות והמקומיות. עוד עלתה בעניין זה שאלת האיזון - היבדלות הצבא מול היטמעותו באזור משכנו - ונזכרו משימות חברתיות-לאומיות של צה"ל במרחב השירות, השפעת המעבר של הבסיסים הצבאיים על המיעוט הבדווי ועל יחסי הגומלין שלו עם צה"ל.

שימור המשאב האנושי בצה"ל בעקבות המעבר: הועלה הצורך בשימור כוח אדם איכותי גם בעת המעבר לנגב ובפיתוח מערכות תומכות והתאמתן לתנאים החדשים ולאוכלוסייה. להשגת מטרה זו נדונו שאלת הצורך במעבר המשפחות של אנשי הקבע לאזור השירות, ההשלכות הפסיכולוגיות והסוציולוגיות על המשפחות העוברות והאפשרויות לפיתוח ולהתאמה של מערכות תומכות (כגון חינוך, תעסוקה ובריאות) בעקבות המעבר. עוד עלתה שאלת האחריות - מה צריכה להיות החלוקה בין צה"ל לבין המדינה באחריות לרווחת המשפחות של אנשי הקבע העוברות לאזור השירות החדש