מבצע

צדק שלי, צדק שלך

צדק בין תרבויות

ספר זה מציג את הקשר והתלות שבין חברה, תקופה ותרבות לבין הדרך שבה נתפס ה"צדק". בשורה של מאמרים מקוריים, מתמודדים בכירי האקדמיה בישראל עם עושר האפשרויות, הסותרות לעתים, של המושג החמקמק הזה.

צדק שלי, צדק שלך - צדק בין תרבויות מציג את הקשר והתלות שבין חברה, תקופה ותרבות לבין הדרך שבה נתפס ה"צדק". בשורה של מאמרים מקוריים, מתמודדים בכירי האקדמיה בישראל עם עושר האפשרויות, הסותרות לעתים, של המושג החמקמק הזה.

הכותבים פורסים לפנינו קשת רחבה של תחומי דעת - היסטוריה, פילוסופיה כללית, מחשבת ישראל, תרבות, משפט, ספרות וסוציולוגיה. הספר נע מן המקרה הישראלי למקרה היהודי, ומגיע עד לדיון כללי, שאיננו ממוקם ב"כאן", ב"עכשיו" או ב"אנחנו".

הספר מאורגן, לשם נוחות הקריאה, בשישה שערים: צדק ביהדות - עיון היסטורי; צדק, אדם, חברה; צדק ומשפט; גבולות הצדק; צדק וספרות; צדק וגלובליזציה. הקוראים ייחשפו לדיון מורכב וביקורתי בדבר טיבן של תפיסות הצדק בכל אחד מן הקשרים הללו.

פתח דבר

שער ראשון: צדק ביהדות - עיון היסטורי

זאב ספראי, הרהורים על צדק אלוהי, צדק חברתי ומשפט (הלכה) בתקופת המשנה והתלמוד
אברהם גרוסמן, המאבק למען צדק חברתי בקהילות ישראל בימי הביניים
עמיחי רדזינר, צדק צדק תרדוף: תפיסות שונות של צדק שיפוטי במשנת התנאים
משה הלינגר, צדק כולל וצדק חברתי ביהדות ההלכתית ובהגות הליברלית בת זמננו: היבטים משווים


שער שני: צדק, אדם, חברה

יצחק בנבג'י, צדק, העדפה מתקנת ורב תרבותיות
אבי שגיא, בין אתיקה של חמלה לאתיקה של צדק
אלון הראל מה הופך פרקטיקה חברתית לפרקטיקה פסולה? על ההפרדה בין המינים בתחבורה הציבורית


שער שלישי: צדק ומשפט

פניה עוז-זלצברגר, על משפט ועל משׂפח: קווים לדמותו של האי-צדק
מנחם מאוטנר
, יחסי המרכז והפריפריה במדינה הרב-תרבותית 

ידידיה צ' שטרן, צדק שלי, צדק שלך: פלורליזם משפטי בישראל

שער רביעי: גבולות הצדק

דני סטטמן, צדק ומזל
צחי זמיר, צדק לכול?

שער חמישי: צדק וספרות

שולמית אלמוג, מראית פני הצדק
דניאלה גורביץ וטובי ביברינג, קוריה רגיס: ממגבלות הצדק המשפטי אל אופקי הצדק הרגשי בחצר המלך ארתור

שער שישי: צדק וגלובליזציה

דוד הד, צדק וסולידריות: טיעון אֲמנתי נגד צדק גלובלי
צילי דגן
, צדק חלוקתי ומיסוי בין-לאומי
עמיחי כהן
, אסטרטגיות של צדק לאומי: התמודדותם של בתי משפט לאומיים עם ביקורת בינלאומית על החלטותיהם