מבצע

מדד הדמוקרטיה הישראלית 2009

עשרים שנה לעלייה מברית המועצות

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 116 עמ’
  • מרכז: מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל ומדיניות
  • מחיר: 70 ₪ מחיר מבצע: 50 ₪

מדד זה הוקדש לציון עשרים שנה לתחילת העלייה מברית המועצות ולעמדות הציבור הישראלי הותיק כלפיה.

פרויקט מדד הדמוקרטיה של מרכז גוטמן בוחן מדי שנה בשנה את איכותה של הדמוקרטיה הישראלית בהשוואה בין-לאומית ובהשוואה לאורך השנים. על פי ממצאי מדד הדמוקרטיה 2009, אשר הוקדש לציון עשרים שנה לתחילת העלייה מברית המועצות, הציבור הישראלי הוותיק רואה בעלייה זו נכס ומקדם אותה בברכה. ואולם אותו ציבור ממש פיתח שורה של סטראוטיפים שליליים של העולים מחבר המדינות בעיקר במה שקשור לסוגיות יהודיותם של העולים וההחמרה ברמת הפשיעה במדינה מאז החלה העלייה מחבר המדינות. מנגד, כאשר בוחנים את ציבור העולים מתברר כי רובם מחזיקים בעמדות פוליטיות פחות דמוקרטיות מאלה של הציבור היהודי הוותיק. הם אף מרגישים שהם אינם יכולים להשפיע על סביבתם.

עשרים שנה לאחר תחילת גל העלייה מחבר המדינות נראה כי עולים רבים עדיין מתקשים להשתלב בחברה ובכלכלה הישראלית ונוטים יותר מהאזרחים הוותיקים לשקול הגירה מישראל.

תודות

תקציר מדד הדמוקרטיה 2009

חלק ראשון: מדד הדמוקרטיה 2009

א. תיאור המחקר ומטרותיו

ב. מדדי הדמוקרטיה
1. תמונת מצב מסכמת
2. ישראל 2009 בראי המדדים: בהשוואה בין-לאומית ובהשוואה היסטורית
3. ממצאים נבחרים
    (א) ההיבט המוסדי
    (ב) היבט הזכויות
    (ג) היבט היציבות

חלק שני: סקר הדמוקרטיה 2009

א. מבוא

ב. תפיסות מימוש הדמוקרטיה בציבור הישראלי ב־ 2009
1. ההיבט המוסדי
2. היבט הזכויות
3. היבט היציבות
4. סקר הדמוקרטיה 2009 : סיכום הממצאים הבולטים

ג. השתלבות חברתית־כלכלית של העולים מחבר המדינות בישראל
1. הקדמה
2. השתלבות כלכלית: נתונים אובייקטיביים
3. השתלבות חברתית
4. השתלבות העולים: ממצאי הסקר
    (א) השתלבות כללית: השאיפות והציפיות
    (ב) השתלבות חברתית: המפגש בין החברה הקולטת לעולים
    (ג) השתלבות כלכלית: עבודה שלא במקצוע גם בקרב הדור הצעיר
5. השתלבות העולים מחבר המדינות בחברה הישראלית - סיכום

מדד הדמוקרטיה 2009: אחרית דבר