להורדה

הרשות השופטת

הסדרה חוקתית, מינוי שופטים, יסודות חוקתיים

  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 305 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים
  • מחיר: 65 ₪

הספר מאגד את הפרוטוקולים מהכינוס האחד עשר של המועצה הציבורית. הכינוס עסק ברשות השופטת מתוך התמקדות בהסדרה חוקתית, במינוי שופטים וביסודות חוקתיים.

הספר מאגד את הפרוטוקולים מהכינוס האחד עשר של המועצה הציבורית. הכינוס עסק ברשות השופטת מתוך התמקדות בהסדרה חוקתית, במינוי שופטים וביסודות חוקתיים. בכינוס נישאו ארבע הרצאות:

  • פרופ' רות גביזון - ההסדרה החוקתית של הרשות השופטת.
  • פרופ' אהרן ברק - הרשות השופטת בישראל: היסודות החוקתיים.
  • פרופ' ידידיה צ' שטרן - מקצועיות מול ייצוגיות בשפיטה.
  • פרופ' מרדכי קרמניצר - דרכי המינוי של שופטים.

לאחר ההרצאה נחלקו המשתתפים לקבוצות דיון, ובהן הם עסקו בפרטים של הסדרת הרשות השופטת כפי שרצוי שתיעשה בעת קבלת חוקה.

מושב פתיחה

דברי פתיחה:
אריק כרמון
השופט מאיר שמגר

ההסדרה החוקתית של הרשות השופט
פרופ' רות גביזון

הרשות השופטת בישראל - היסודות החוקתיים
פרופ' אהרון ברק

מקצועיות מול ייצוגיות בשפיטה
פרופ' ידידיה צ' שטרן

דרכי המינוי של שופטים
פרופ' מרדכי קרמניצר

קבוצות דיון

קבוצת דיון א: בהנחיית פרופ' קלוד קליין
קבוצת דיון ב: בהנחיית השופט אילן שיף
קבוצת דיון ג: בהנחיית פרופ' אריאל בנדור

דיווחי הקבוצות ודברי סיכום