המהפכה החוקתית

תיאור מציאות או נבואה המגשימה את עצמה?

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 146 עמ’
  • מחיר: 65 ₪

ספר זה עוסק בתיאורה ובהערכתה של "המהפכה החוקתית" שהוכרזה בישראל לאחר חקיקת חוקי היסוד של 1992.

ספר זה עוסק בתיאורה ובהערכתה של "המהפכה החוקתית" שהוכרזה בישראל לאחר חקיקת חוקי היסוד של 1992. הוא פותח בבחינה עקרונית של מהותה ותפקידיה של חוקה בחברה דמוקרטית, עובר לתיאור המהלך החוקתי בישראל מאז ההכרזה על הקמת המדינה והחלטת הררי, דרך חקיקת היסוד של 1992 וההתפתחויות מאז ועד עתה, ומסכם- על סמך שני אלה- את תרומת השיח המהפכני לתהליך החוקתי הרצוי בישראל.

הטענה הבסיסית של הספר היא כי בשימוש בביטוי "מהפכה חוקתית" בהקשר לחקיקת 1992 יש משהו מטעה ואף מסוכן: חוקים אלה הם התפתחות חשובה במהלך החוקתי שימיו כימי המדינה, אולם אין הם מהפכה. גם לאחריהם אין לנו חוקה, ואף אין לנו הסכמה שבלעדיה לא יכולה להיות חוקה. יתירה מזו, שיח המהפכה החוקתית עלול להאיץ השלמה של חוקה שתהיה לא ראויה, הן מבחינת תכניה, הן מבחינת ההסכמה שביסודה והן מבחינת השותפות המלאה של חלקי האוכלוסייה בישראל בגיבושה וכינונה. לא טוב לעשות את קיצור הדרך ששיח המהפכה החוקתית מזמין אותנו לבצע, ולא ראוי כי בית המשפט ייתפש כמחולל וכמאיץ של המהפכה הזאת. ראוי שהחברה בישראל תקבל על עצמה עולה של חוקה ראויה בהליך הולם, ולאחר התמודדות של ממש עם שאלת הצורך בחוקה והדרך הראויה לאימוצה, בתנאים המיוחדים והמורכבים של מדינת ישראל של היום. בית המשפט יוכל למלא אז את תפקידו החשוב והחיוני באכיפתה הזהירה.

הספר מבקש לנקוט עמדה בסוגיה מרכזית בוויכוח הציבורי בישראל, ולהדגיש כי עמדה כזו חייבת להיסמך על תשתית אקדמית והשוואתית מתאימה. בדרך הטבע, תשתיות אקדמיות והיסטוריות עלולות להיות מייגעות. מומלץ בהחלט כי הקורא המעונין בעיקר בסוגיה המעשית יעיין בפתח הדבר ויעבור מייד אל החלק השלישי האחרון.

תודות

פתח דבר

רקע

חלק ראשון: כמה מושכלות ראשונים על החוקה
הבהרות מושגיות
חוקה: תכנים, עליונות, נוקשות, אכיפה
חוקה, משטר חוקתי וקונסטיטוציונליזם
חוקתיות ושלטון החוק
חוקתיות ודמוקרטיה
עליונות ריבונות והגבלה עצמית
מידרג נורמטיבי: האם עליונות החוקה הכרחית?
כמה הערות על הסמכות המכוננת
תפקידיה של חוקה, והשלכות לעניין נחיצותה, מאפייניה ודרכי אימוצה
כמה תפקידים של חוקה
הצדקות למנגנוני הגבלה חוקתיים בדמוקרטיה
מתי חוקה נחוצה?
דרכים ראויות לאימוץ חוקה

חלק שני: המהלך החוקתי בישראל, 1998-1948
המהלך החוקתי 1992-1948
המהלך החוקתי 1998-1992

חלק שלישי: המהפכה החוקתית: סיכום ביניים
האם אפשרית חוקה טובה בישראל?
האם נחוצה חוקה נוקשה בישראל?
האם אימוץ חוקה שלמה, עליונה ונוקשה אפשרי?
האם החוקה המתגבשת טובה?
המהלך החוקתי והשיח החוקתי
מהפכה חוקתית?
תוצאות השיח המהפכני: הישגים ומחירים
לעתידו של מהלך החוקתי בישראל
השלכות למערכת הפוליטית-ציבורית
תפקידו של בית המשפט

הערות