להורדה

בין אוהל סיירים לאוהלה של תורה: מתווה לגיוס חרדים לצה״ל

הצעה לסדר 3, פברואר 2013

מטרתו של מסמך זה היא להציע לכנסת את המתווה הראוי להסדר חוקי בעניין גיוס תלמידי הישיבות החרדים. מתווה זה אמור לעמוד באתגר משולש: ישימוּת פוליטית, תקפות משפטית ותועלת חברתית.

סוגיית גיוס החרדים לצה"ל מעסיקה את מדינת ישראל זה שנים, וביתר שאת בשנה האחרונה. הֶסדר של דחיית גיוס שנועד, בתחילתו, לאפשר לימוד תורה לקבוצה קטנה של תלמידי חכמים חל היום באופן גורף על הרוב המכריע של בני מחזור הגיוס החרדי, שמגיע ל־ 14% מכלל הגברים המתגייסים. לפני עשור חוקקה הכנסת את חוק טל, שנועד לפתוח פתח לגיוס חרדים, אך באחרונה ביטל אותו בית המשפט העליון משמצא כי החוק לא מימש את יעדיו. לפיכך, כיום, דחיית שירותם הצבאי של קרוב ל־ 50,000 גברים חרדים איננה מוסדרת בחוק והיא מונחת לפתחם של משרד הביטחון וצה"ל. בינתיים צה"ל נמנע מלגייס בכפייה את הצעירים החרדים, אך הכול מודים כי זהו מצב ביניים לא ראוי שיש להביא במהירות לפתרונו.

השילוב שבין רִיק חוקי ובין אי־הסכמה חברתית עמוקה עלול לשמש כוח מניע למאבק חריף בין חלקי העם. אכן, תחילתה של "מלחמת תרבות" כבר נצפית בשטח. על הכּנסת הנכנסת מוטלת האחריות הכבדה להציע הסדר חוקי חדש שיקדם את השוויון בנשיאה בנטל מתוך שהוא מכבד את רחשי הלב העמוקים של הציבור החרדי. מטרתו של מסמך זה היא להציע לכנסת את המתווה הראוי להסדר חוקי בעניין גיוס תלמידי הישיבות החרדים. מתווה זה אמור לעמוד באתגר משולש: ישימוּת פוליטית, תקפות משפטית ותועלת חברתית.

הצעירים החרדים יוכלו לדחות את גיוסם עד לגיל 22 כדי לאפשר להם לבסס את זהותם החרדית טרם כניסתם לשירות הצבאי.

  • בהגיעם לגיל 22 יתגייסו שני שלישים מהחרדים (למעלה מ־ 5,000 איש מדי שנה) לשירות בצה"ל (ולא לשירות אזרחי).
  • יעד הגיוס יושג בתוך שש שנים, במהלך מדורג.
  • משך שירותם הצבאי של החיילים החרדים יהיה 24-18 חודשים, בהתאם לתפקידם. לאחר מכן הם ישרתו במילואים.
  • צה"ל יעודד את גיוסם של צעירים חרדים בני 18 שיהיו מעוניינים בכך ליחידות קרביות. כמו כן תיפתחנה ישיבות הסדר חרדיות קרביות.


כיצד יובטח מימושו של יעד שאפתני זה?

המתווה המוצע דוחה שימוש בדין הפלילי או כפייה אישית של גיוס ומותיר את ההחלטה אם להתגייס אם לאו בידי כל צעיר חרדי. ואולם המתווה קובע שורה של תמריצם כלכליים חיוביים (במקרה של עמידה ביעדים) ושליליים (במקרה של אי־עמידה בהם). התמריצים הכלכליים — שהם משמעותיים ביותר — יופעלו גם כלפי הפרט, גם כלפי המוסד שבו הוא לומד וגם כלפי הקהילה החרדית כולה. פעולתם המשולבת עתידה להביא למימוש יעדי הגיוס. אי־עמידה ביעדים תביא להקטנה של ממש בסכומים שהמדינה מעבירה למוסדות החרדיים, במתווה מוגדר. מתווה זה עלול, בסופו של יום, להביא לסגירתם.

מה תרוויח החברה הישראלית מגיוס הצעירים החרדים לצה"ל?

לגיוס הצעירים החרדים לצה"ל על פי המתווה המוצע ערך מאחה לחברה הישראלית. כאשר בכל משפחה חרדית יהיו בנים חיילים, תתעצם תחושת הסולידריות ושותפות הגורל בין הקהילות. העובדה ששליש מהחרדים יוכלו להמשיך ללמוד תורה תסמל את הערך המיוחד שיש ללימוד התורה כביטוי לאופייה היהודי של מדינת ישראל. המתווה מבהיר כי נדרש איזון בין שני ערכים חשובים ביותר, אך לא מוחלטים: ערך השוויון וערך לימוד התורה. קבלת המתווה תאפשר לחברה החרדית לצאת ממעגל העוני והמחסור שהיא שרויה בו. עם תום שירותם, בגיל 24 , יֵצאו החרדים ללימודים מקצועיים ולשוק העבודה. שיעור התעסוקה שלהם ישתווה לשיעור התעסוקה של כלל הישראלים, ובכך יופעל מנוע צמיחה אדיר לכלכלה הלאומית.

שאלות של זהות, חברה ודת אמורות להיות מוסדרות בהסכמה ולא בהכרעה. המתווה המוצע מכבד את ציפור הנפש של החרדים ושל שאר הציבור הישראלי ומציע לשני הצדדים לוותר מעט ולקבל הרבה. בָּשלה העת לחוזה אזרחי מוסכם בין החברה החרדית ובין כלל החברה בישראל.