המערכת הפוליטית בישראל: ערב דיון

מכון ון-ליר, ז'בוטינסקי 43, ירושלים

"המערכת הפוליטית בישראל" מגולל את התפתחותה של המערכת הפוליטית הישראלית מראשיתה ועד ימינו (2011-1948). פרקי הספר משלבים סקירה עובדתית עם ניתוח התהליכים הפוליטיים ומשמעותם, ומחבריו אינם נרתעים מהצגתן של עמדות בסוגיות שנויות במחלוקת. 

 

לחצו כאן להרחבה על הספר ולהורדת פרק המבוא ופרק נבחר

יצחק גל-נור ודנה בלאנדר, מחברי הספר המערכת הפוליטית בישראל, בערב ההשקה

יצחק גל-נור ודנה בלאנדר, מחברי הספר המערכת הפוליטית בישראל, בערב ההשקה

דברי פתיחה
השופטת פרופ' דפנה ברק־ארז, שופטת בית המשפט העליון
רשויות המדינה – פרספקטיבות שונות, תכליות משותפות

דיון בהשתתפות:
יו"ר: פרופ' מרדכי קרמניצר, המכון הישראלי לדמוקרטיה והאוניברסיטה העברית בירושלים

ח"כ סתיו שפיר
הקשר בין שקיפות תקציבית לאמון הציבור במערכת הפוליטית

ד"ר חני לרנר, אוניברסיטת תל־אביב
כתיבת חוקה ודמוקרטיה בחברות משוסעות

פרופ' מנחם הופנונג, האוניברסיטה העברית בירושלים
הדמוקרטיה בישראל: הקבוע והמשתנה בפרספקטיבה של שבעה עשורים

מגיבים:
ד"ר דנה בלאנדר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' יצחק גל־נור, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון ון ליר בירושלים