סדרת "מחקר בדקה"

ארבעה גוונים של שחור

| מאת:

החברה החרדית בישראל עשויה להיראות לעומד מבחוץ כגוש אחיד ומלוכד. ואולם, גם בתוך המגזר ישנו רצף הנע בין שמרנות למודרניות. ב"מחקר בדקה" בוחנת לי כהנר את אופיים של החרדים המודרניים, וממליצה למדינה לתקצב ולעודד את השתלבותן של קבוצות אלו בחברה הישראלית.