חוות דעת

פסקת ההתגברות

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת ההצבעה על פסקת ההתגברות: "רמיסת עיקרון הפרדת הרשויות ופגיעה פוטנציאלית בכל אחד מהשבטים במדינה"

המכון הישראלי לדמוקרטיה קורא לחברי ועדת שרים לחקיקה להתנגד ליוזמה המבקשת לאפשר לכנסת לאשר ברוב רגיל של 61 ח"כים, חוקים שנפסלו על ידי בית המשפט העליון בשל סתירתם את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. היוזמה שצפויה לעלות להצבעה מחר (א'), עשויה להיות מכת מוות למשפט החוקתי, ואין לה אך ורע באף חוקה בעולם הדמוקרטי למעט במודל הקיים בקנדה, שגם הוא שונה מהמודל המוצע.

חוקרי המכון, פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס, כותבים בחוות דעת שנשלחה לחברי הוועדה, כי: "כמעט כל זכויות האדם החוקתיות המוכרות בישראל מעוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו- ביניהן: הזכות לחירות, לכבוד, לחופש הקניין ולחופש התנועה. החוק הפך דה פקטו למגילת הזכויות הבלתי שלמה של מדינת ישראל, דבר הקיים כמעט בכל דמוקרטיה מתוקנת במסגרת חוקה.

קרמניצר ופוקס מציינים, כי ההצעה המוצעת קיצונית מהצעות דומות שהועלו בעבר על ידי שרי המשפטים יעקב נאמן ודניאל פרידמן, שבהן לפחות דובר על רוב מיוחס של 65 או 70 חברי כנסת. הצעת החוק שתעלה מחר בוועדת השרים לחקיקה, אינה מייצרת "דיאלוג" בין הרשויות, אלא רומסת את עיקרון הפרדת הרשויות והפיכת הרשות המחוקקת (הנשלטת בידי הרשות המבצעת) לכל יכולה.

לבסוף, מציינים החוקרים, כי בישראל קיימים מיעוטים רבים, ומתן אפשרות לרוב פוליטי לגבור על חקיקה הפוגעת במיעוט, הוא מצב הזוי שיערער את הגדרת מדינת ישראל כדמוקרטיה. בנוסף, ההצעה אינה באה בחלל ריק, אלא כחלק מרצף של הצעות חוק שנועדו לפגוע בעצמאותה וסמכויותיה של מערכת המשפט. זוהי הצעה שמקפלת בתוכה רצון בלתי הגיוני של המחוקקים לפגוע במצב זכויות האדם בישראל, בניגוד למגמה שחווינו לאורך שנות קיום המדינה.