סדרת "סקר בקטנה"

65% מהציבור מתנגדים לפסקת ההתגברות

רוב הציבור סבור שהפסקה תוביל לעלייה בשחיתות פוליטיקאים וחושש ממתן כוח בלתי מוגבל לפוליטיקאים. לסקר המיוחד שנערך על ידי מרכז גוטמן לדעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה

רוב הציבור סבור שהמהלך יוביל לעליה בשחיתות הדרג הפוליטי וחושש ממתן כוח בלתי מוגבל לפוליטיקאים; מצביעי הבית היהודי והליכוד תמימי דעים ברוב עמדותיהם; מצביעי כולנו ויש עתיד מתנגדים למהלך;

מהסקר עולה כי 65% מהציבור סבור שאם ייקחו מבית המשפט העליון את הסמכות לבטל חוקים שחוקקה הכנסת, לדרג הפוליטי יהיה כוח רב מדי. זאת ועוד, 58% מהציבור הישראלי סבור שפסקת ההתגברות תעלה את הסכנה לשחיתות של הדרג הפוליטי.

53% מהציבור הישראלי מתנגד לפסקת ההתגברות. בפילוג לפי מפלגות עולה כי 50% ממצביעי הליכוד ו-62.5% ממצביעי הבית היהודי בעד פסקת ההתגברות; לעומת 61% ממצביעי כולנו ו-74% ממצביעי יש עתיד ו-89.5% מהמחנה הציוני המתנגדים למהלך.

באשר לתמהיל הוועדה לבחירת שופטים- 32% מהציבור סבור שיש להגדיל את ייצוג השופטים החברים בוועדה; 25% סבורים שהרכב הוועדה הנוכחי מתאים ורק 14% מבקשים להגדיל את ייצוג הפוליטיקאים בוועדה. דווקא על רקע הטענה שנשמעה בשבועות האחרונים שקומץ שופטים מחליט וקובע מדיניות, מעניין לראות ש- 36% ממצביעי הליכוד סבורים שהרכב הוועדה הנוכחי מתאים; ו-20% ממצביעי הליכוד סבורים שיש להגדיל את מספר השופטים בוועדה. נתונים דומים נרשמו גם בקרב מצביעי הבית היהודי.

על מניעיו של ראש הממשלה להגבלת סמכויות בית המשפט העליון: 39% השיבו שלדעתם המהלך מועיל לאינטרסים האישיים שלו ו- 29% השיבו שפסקת ההתגברות פועלת לטובת המדינה. בהקשר זה רק 16% מהציבור השיב שהמהלך מועיל פוליטית למחנה הימין. 47% ממצביעי כולנו ו-65 ממצביעי יש עתיד סבורים שנתניהו פועל להגבלת סמכויות בית המשפט העליון ממניעים אישיים לטובת האינטרסים שלו.

42% מהציבור השיב שקיים סיכוי גבוה שהכנסת תחוקק ביום מן הימים חוק שיפגע בזכויות הבסיסיות של אזרחי ישראל. זאת ועוד, מבין הכנסת ובית המשפט העליון, הציבור מביע ספקנות באשר למוסד שמגן על זכויותיו בצורה הטובה ביותר. רק 36% השיבו שבית המשפט הוא המגן על זכויותיהם בצורה הטובה יותר, לעומת 13.5% הכנסת.

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה מציין כי "בשיטה הדמוקרטית הנהוגה בישראל, השלטון המרכזי איננו מרוסן על ידי חוקה, ביזור סמכויות פדרלי, או ריבוי בתי מחוקקים. בשיטה שלנו בג"ץ הוא המחסום היחיד מפני שלטון בלתי מוגבל של הפוליטיקאים ולכן הביקורת השיפוטית חיונית עוד יותר. זה וודאי נכון בחברה משוסעת כמו שלנו, כש"המיעוט" עליו מגן בג"ץ הוא למעשה כל אחד מאיתנו: חרדים, מתנחלים, חילוניים, אתיופים, ערבים, נשים, להט"ב, בעלי מוגבלויות, תושבי פריפריה, אוכלוסיות חלשות. לכן חשוב לשמור על עצמאות המערכת היחידה שנועדה לרסן את הכוח האדיר שמופקד בידי הרוב הפוליטי ואין כל קשר לנטייה פוליטית.

עם זאת, ניתן להסדיר את היחסים בין הרשויות בצורה מאוזנת שתאפשר לבית המשפט העליון, ולו בלבד, לפסול חוקים ביושבו בהרכב מורחב של שני שלישים משופטי הקבע שלו. בניגוד לעמדות הפופוליסטיות המושמעות בציבור, נתוני דעת הקהל מעידים שרוב הציבור מבין זאת".