חוות דעת

יוזמת ביטול הבחירות פסולה ומקדמת קומבינה אישית

היוזמה לביטול התפזרות הכנסת פסולה ויש להתנגד לה נחרצות. מדובר ביוזמה המקדמת אינטרסים אישיים ופוליטיים, הפוגעת באמון הציבור ובחובת נבחריו לפעול בטוהר וביושר. ובמקביל שולחת מסר סמוי לאזרח שלפיו קומבינות ומהלכים נכלוליים אשר משרתים את טובתם האישית של חלק מנבחרי הציבור הם דפוס התנהגות נורמטיבי.

חוות דעת שנשלחה לחברי הכנסת, היועץ המשפטי לממשלה ויועמ"ש הכנסת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה מבקשת להוריד מסדר היום את האפשרות לביטול פיזור הכנסת ולהתנגד ליוזמה נחרצות. כותבי חוות הדעת: פרופ' יובל שני, ד"ר עמיר פוקס, ד"ר גיא לוריא וד"ר עופר קניג מציינים כי "הגורמים המבקשים לקדם הצעה זו מתייחסים לדמוקרטיה ולחוקי היסוד ככלי בידיהם לקידום אינטרסים אישיים ופוליטיים, ואימוצה יפגע פגיעה קשה באמון הציבור ובחובה שיש לנבחריו לפעול בטוהר וביושר".

בחוות הדעת נכתב כי לא רק שמדובר במהלך שאין לו שום היתכנות משפטית אלא שהיוזמה הנוכחית מהווה חלק מתרבות שלטונית קלוקלת המובילה לאימוץ יוזמות המעידות על חוסר כבוד לכללי המשחק הדמוקרטי ולמוסדות השלטון, ומתאפיינות בשינויים תדירים בחוקי היסוד לטובת קידום אינטרסים צרים, מבלי דיון ציבורי של ממש ו"תוך כדי תנועה".
די אם נזכיר בהקשר זה את ההצעה לביטול מוסד הנשיאות, ההצעה לתיקון אחוז החסימה משום שאינו נוח לרוב הפוליטי, תיקון חוק יסוד הממשלה הנוגעות לסמכויות הנשיא באשר להטלת המנדט להרכבת הממשלה, השעיית המגבלה על מספר השרים, התפזרות הכנסת לאחר הבחירות תוך דילוג על מועמד חלופי שהנשיא יטיל עליו הרכבת ממשלה וכעת – ביטול חוק ההתפזרות.

יצירת תקדים שכזה, יכניס את המערכת כולה לחוסר וודאות מתמיד, ויאפשר לרוב הפוליטי – שממילא יש לו יתרון בולט בבחירות, וביניהם – שליטה בעיתוי הבחירות על ידי הקדמתן – יתרון נוסף ובלתי מבוטל, של ביטול הבחירות המוקדמות, במידה שהסקרים מנבאים לאותו רוב תבוסה. מצב כזה סותר לחלוטין מושכלות יסוד של דמוקרטיה בריאה, שחייבת לאפשר לפחות אפשרות של חילופי שלטון, ולמעשה מקרבת אותנו למקום של הנצחת השלטון.

לסיום מציינים במכון, כי שינויים כאלה בכללי המשחק פוגעים באמון הציבור בשיטה הדמוקרטית, ושולחים מסר סמוי לאזרח שלפיו קומבינות ומהלכים נכלוליים אשר משרתים את טובתם האישית של חלק מנבחרי הציבור הם דפוס התנהגות נורמטיבי.