לאשר התיקון למעצרים מינהליים: הכרח לבטל הצורך בהכרזה על שעת חירום

לצד זאת, יש לתקן את ההסדר כדי לרכך את הפגיעה בזכויות אדם ולהבטיח את הזכות להליך הוגן.