הבחירות לרשויות המקומיות 2024

ראש פרויקט שלטון מקומי: ד"ר אריאל פינקלשטיין