עם שלם

תנועה יהודית חברתית

 

עם שלם

נוסדה בשנת 2012

מפלגת עם שלם נוסדה על-ידי חיים אמסלם לקראת הבחירות לכנסת ה-19. אמסלם נבחר לכנסת בבחירות 2009 במסגרת ש"ס, אולם במהלך כהונת הכנסת עלו חילוקי דיעות בינו לבין הדרך הרעיונית של המפלגה.

עם שלם מציגה את עצמה כמפלגה יהודית חברתית. במסגרת הפן ה"יהודי" שלה היא פועלת למען מה שהיא מכנה יהדות מתונה, בין היתר לשילוב של לימודי תורה עם עבודה ופרנסה, שוויון בנטל הגיוס ורפורמה במבנה ובסמכויות הרבנות הראשית. כמו כן היא תומכת בהפעלת גישה הלכתית מקלה בנושא הגיור. במסגרת הפן ה"חברתי" שלה, המפלגה מתנגדת לכל סוג של אפלייה וגזענות, וקוראת לצמצום הפערים בחברה על-ידי צעדים כגון ביטול המע"מ על מוצרי יסוד, חיבור הפריפריה למרכז ודיור בר השגה. המפלגה כשלה לעבור את אחוז החסימה ונותרה מחוץ לכנסת.

table
שנת בחירות קולות מושבים (מנדטים) אחוז הקולות רשימת מועמדים מצע
2021 המועמדים המועמדים מצע מצע
2013 45,690 - 1.2 המועמדים המועמדים מצע מצע