צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

מירי שנהר

רכזת מכרזים, המרכז לערכים ומוסדות דמוקרטיים, מרכז ג'ואן וארווין ג'ייקובס לחברה משותפת

דוא"ל: miris@idi.org.il