צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

לירן פרידמן

כותב מענקים, מחלקת פיתוח ואסטרטגיה

דוא"ל: liranf@idi.org.il