נשיא המדינה

מאמרים, ספרים ואירועים בנושא נשיא המדינה

מאמרים

סקירה

תפקידם של ראשי מדינה בתהליך הרכבת הממשלה

לרבים מנשיאי המדינה במדינות פרלמנטריות יש תפקיד בהליך הרכבת הממשלה, אך לרוב הוא פורמלי בלבד. לנשיא בישראל עשויות בנסיבות מסוימות להיות סמכויות בעלות משמעות מהותית החורגת מעבר להיותו סמל וחותמת גומי פוליטית למהלכים פוליטיים

חוות דעת

פרסונליזציה של חוק יסוד

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת הדיון בהצעת החוק לתיקון חוק יסוד: הממשלה: "הצעת החוק מיותרת ופסולה משום שהיא פרסונלית, מבקשת להגביל את חופש הפעולה של נשיא המדינה ומערערת על ערכי הבסיס של הדמוקרטיה הישראלית"

מאמר דעה

בחירת נשיא המדינה

נשיא המדינה חייב להיות מי שנמצא מעל לכל חשד ושהתנהגותו עומדת בסטנדרטים הגבוהים ביותר מבחינה מוסרית וציבורית ואזרחי ישראל זכאים לכך שהוא ייצג את הטוב והיפה שבחברה הישראלית. לכן על הכנסת מוטלת אחריות הציבורית המחייבת אותה להימנע מכל רמה של סיכון בבחירת הנשיא.

מאמר דעה

שיגיע כבר יום שלישי

מערכת הבחירות הנוכחית לנשיאות לא עשתה שירות טוב ליוקרתו של המוסד. מזל שביום שלישי הקרוב יתפזר הערפל ונדע סוף סוף "מי נגד מי".

מאמר דעה

ראובן ריבלין: בית הנשיא: הנשמה היתירה של הדמוקרטיה

מאמרו של ח"כ ראובן ריבלין, כחלק מפרויקט הבחירות לנשיאות של אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, בו כותבים מועמדים שהציעו עצמם למשרת הנשיא.

כללי המשחק לבחירת נשיאי מדינה

מועד בחירת נשיא המדינה העשירי מתקרב. אחרי שמאמרים קודמים פרשו היבטים שונים הקשורים לתפקיד הנשיא, מתמקד המאמר הנוכחי בשלוש שאלות עיקריות: מי בוחר את הנשיא? מהם תנאי המועמדות? מהו הרוב הנדרש, וכיצד הוא מושג? 

מאמר דעה

מי בכלל צריך נשיא?

נשיא חדש יבחר על ידי הכנסת בעוד חודשים ספורים. כמו בעבר, מלווים את הבחירה קולות המפקפקים בנחיצות מוסד הנשיאות וקוראים לביטולו. הפעם אף הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק בעניין. הנימוקים לכך חשובים ויש לתת עליהם את הדעת, אולם אין בהם כדי להצדיק את ביטולו של מוסד הנשיאות. 

מאמר דעה

תן כבוד לכללי המשחק

אין פסול בדיון ציבורי על נחיצות מוסד הנשיאות, אבל דיון כזה צריך להתקיים בכובד ראש ובאריכות, ולא במהלך קפריזי תמוה שרומס את כללי המשחק הדמוקרטיים.

סדרת סקר "בקטנה"

סדרת סקר "בקטנה": סקרים קטנים בנושאים גדולים של מרכז גוטמן

כחודשיים לפני הבחירות לתפקיד נשיא המדינה טרם ידוע מי יהיו המועמדים הסופיים לתפקיד, דהיינו אלה שמועמדותם תוגש על ידי לפחות עשרה חברי כנסת. עם זאת, מספר אישים כבר הביעו את רצונם להיות מועמדים לתפקיד. למרות שנשיא המדינה נבחר על ידי הכנסת, מעניין לבחון מי מהמועמדים מתאים ביותר בעיני הציבור להיות הנשיא העשירי של מדינת ישראל.

מאמר דעה

דן שכטמן: הנשיאות בישראל כאתגר יחודי

מאמרו של חתן פרס נובל ומועמד לנשיאות המדינה פרופ' דן שכטמן, כחלק מפרויקט הבחירות לנשיאות של אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.

מאמר דעה

מאיר שטרית: נשיא חברתי

אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה מלווה את המירוץ לנשיאות בסדרת מאמרים העוסקים במוסד הנשיאות. חלקה הראשון של הסדרה מוקדש למאמרים תיאורטיים והמשכה במאמרים מאת המתמודדים. אנו מתכבדים להציג את מאמרו של ח"כ מאיר שטרית המתמודד בבחירות לנשיאות 2014. 

סדרת סקר "בקטנה"

שום דבר לא ידוע – המרוץ לנשיאות בעיני הציבור

המרוץ לנשיאות המדינה מתחמם, אך הציבור הישראלי אינו מגלה בו עניין. מה יודעים האזרחים על המרוץ ובמי הם תומכים? סקר חדש בסדרת סקרים של מרכז גוטמן מציג נתונים מעניינים.

הנשיאות: מוסד מיותר או סמל חיוני?

המצדדים בביטולו טוענים שניתן להעביר את סמכויותיו לגופים אחרים ולחסוך את ההוצאה הציבורית הלא מוצדקת. התומכים מדגישים את תפקידו הסמלי והמאחד. כיצד יש להכריע?

לקראת בחירת נשיא המדינה

מהי דמותו הרצויה של הנשיא בעיני הציבור? מי צריך לבחור אותו? וכיצד צריכים לבחור אותו? שאלות אלו חשובות לאור מעמדו המיוחד של הנשיא בדעת הקהל הישראלית, המתבטאת באמון הרב שרוחשים לו.

על קו הזינוק: המרוץ לנשיאות המדינה יוצא לדרך

במאמר ראשון מתוך סדרת מאמרים שתלווה את המרוץ לתפקיד הנשיא העשירי של מדינת ישראל סוקר ד"ר עופר קניג את המועמדים ואת המנצחים בבחירות לנשיאות.

סקירה

על דעת הנשיא 2

הסערה שהתעוררה סביב התבטאותו של הנשיא פרס בדבר השלמת הסכם השלום עם הפלסטינים ללא דיחוי וקידום פתרון שתי המדינות ועיתויה, מעלה שוב את שאלת מעמדו של נשיא המדינה וסמכויותיו. 

כיצד מעבירים נשיא מכהונתו?

בשבועות האחרונים מתנהלת חקירה נגד נשיא המדינה בגין חשדות לביצוע עברות, על פי החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח-1998, ובגין חשד לביצוע עברות מין בכפייה

כיצד לבחור נשיא?

האם מוסד נשיא המדינה נחוץ? מי אמון על בחירת הנשיא? מהן דרכי הבחירה האפשריות? האם הצבעה גלויה היא בגדר הליך מקובל?