הודעה לעיתונות

האם תוכנית "נטו משפחה" תועיל גם לחרדים?

| מאת:

התוכנית עשויה להגביר את הכדאיות של האוכלוסייה החרדית לפנות ללימודים אקדמאיים ולהגביר את כניסתם למעגל התעסוקה

על פי הערכת ד"ר גלעד מלאך, ראש התכנית לחרדים בישראל במכון, התכנית עשויה לתת דחיפה למעמד הביניים במגזר החרדי שהולך ומתפתח בשנים האחרונות.
התכנית, שאמנם אינה נוגעת לכאורה לאוכלוסייה החרדית כיוון שהיא מתמקדת במשפחות שבהן שני בני הזוג עובדים, ובמשפחות החיות ביישובים באשכולות בינוניים או גבוהים, עשויה להגביר את הכדאיות של האוכלוסייה החרדית לפנות ללימודים אקדמאיים ולהיכנס למעגל התעסוקה- כששני בני הזוג עובדים.

תשומת הלב של הממשלה נתונה בשנה האחרונה לתעסוקה איכותית של חרדים, נושא שרק לאחרונה קיבל עיגון בהחלטת ממשלה שהתקבלה על בסיס המלצות המכון הישראלי לדמוקרטיה.
אך במקרה זה, דווקא החלטה שאין לה קשר ישיר לאוכלוסייה החרדית, עשויה לייצר עבורה תמריצים משמעותיים לכניסה לתעסוקה וללימודים אקדמיים.

מִכְּנִיסָה לתעסוקה לתעסוקה מַכְנִיסָה