להורדה

מִכְּנִיסָה לתעסוקה לתעסוקה מַכְנִיסָה

תכנית אב לתעסוקת חרדים

שילוב איכותי של האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה בד בבד עם המשך העלייה בשיעורי התעסוקה שלה הם היעד שתכנית האב לתעסוקת חרדים מעוניינת להשיג באמצעות התוויית המדיניות המתאימה. התכנית מנתחת את המצב והמדיניות הקיימים, מאתרת את החסמים וההזדמנויות לשינוי ומנסחת המלצות מדיניות.

האם המדיניות הציבורית המקובלת היום לשילוב חרדים בתעסוקה יעילה? מה עומד בדרכם של חרדים שרוצים להשתלב בשוק העבודה? במה נכון להשקיע — רק בתעסוקת הגברים או גם בתעסוקת הנשים? האם הדגש צריך להיות בהכשרה, בהכוון או בהשמה?

למרות ההצלחות המרשימות בבניית פלטפורמות להכשרה ולהשמה, המגזר החרדי עודנו שרוי בעוני; השכר הממוצע והחציוני של העובדים החרדים עדיין נמוך ואינו מאפשר רווחה כלכלית וחברתית. שילוב החרדים בשוק העבודה הוא אפוא משימה לאומית מן המעלה הראשונה.

תכנית האב מנתחת את המדיניות הציבורית כלפי האוכלוסייה החרדית בשנים 2015-2003 בתחומי התעסוקה, החינוך, הצבא ותשלומי ההעברה; היא מציבה יעדי תעסוקה לעשור הקרוב, הכוללים, לראשונה, קידום תעסוקה איכותית לאוכלוסייה זו. התוצאה בטווח הארוך תהיה השוואת רמת ההכנסה של העובדים החרדים לזו של כלל העובדים במשק והמשך העלייה בשיעורי התעסוקה שלהם. אי־אפשר להפריז בתועלת הטמונה בכל אלו לחברה החרדית, למשק ולחברה הכללית.

מחקר המדיניות רואה אור הודות לתרומתה הנדיבה של קרן ראסל ברי (Rusell Berrie Foundation)

הורידו את המחקר המלא

ד"ר גלעד מלאך הוא ראש התכנית "חרדים בישראל" במכון ומרצה בקריה האקדמית אונו. מומחה לתכנון מדיניות ציבורית לאוכלוסייה החרדית.

רו"ח דורון כהן הוא ראש הצוות "תכנית אב לתעסוקת חרדים" במכון הישראלי לדמוקרטיה, יו"ר חברת IBC ויו"ר הדירקטוריון של מכללת אורט־בראודה; לשעבר מנכ"ל משרד האוצר.

ד"ר חיים זיכרמן, לשעבר חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, הוא חבר בסגל הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. מומחה למשפט ציבורי וליחסי דת ומדינה וחוקר החברה החרדית.