סקר מיוחד

הישראלים מעידים כי מזון ודיור הן ההוצאות המכבידות ביותר

בעוד המרואיינים מדווחים על עלייה של כ-8.5% אחוזים במחירי סל הצריכה בשנה האחרונה, הרוב מעידים כי הכנסתם לא השתנה ורבע נוספים כי אף ירדה. ואיזו ממשלה תטפל בצורה טובה יותר ביוקר המחיה? בציבור חלוקים.


המצב הכלכלי

עלויות המחייה בישראל בהשוואה למדינות המערב

אם כי מדובר בהתרשמות לא בדוקה ובהשפעה ישירה של השיח התקשורתי שגם הוא לא פעם מוטה, הרי שבעיני רוב מכריע של המרואיינים (85%) עלויות המחייה בישראל יקרות יחסית לרוב מדינות המערב. נתון זה הוא בהלימה לנתוני ה-OECD (Comparative price level indices) Comparative price level indices are the ratios of purchasing power parities to market exchange rates. At the level of GDP, comparative price levels provide a measure of the differences in the general price levels of countries. This indicator is measured as an index. https://data.oecd.org/price/price-level-indices.htm, לפיהם רק שתי מדינות יקרות יותר מישראל (איסלנד ושוויץ). בנושא זה נמצאה הסכמה רחבה בין יהודים וערבים, בין מצביעי המפלגות השונות, בין צעירים למבוגרים ובין אלה שהכנסתם מעל לממוצע לאלה שהכנסתם מתחת לה.

עלויות המחייה בישראל ביחס למדינות המערב (%, כלל המדגם)


מהי ההוצאה הכלכלית המכבידה ביותר?

ראינו כי הנושא הכלכלי עומד לשחק תפקיד מרכזי בבחירות הקרובות. לפיכך מיקדנו חלק מהסקר לבדיקת נושא יוקר המחייה. שאלנו את המרואיינים מהי ההוצאה המכבידה עליהם ביותר? מזון ודיור התבררו כנטל המרכזי (כרבע הצביעו על כל אחת משתי ההוצאות אלה). במקום נמוך יותר נמצאות הוצאות האנרגיה ונטל המיסים (מעל 10% לכל הוצאה כזו), ובתחתית הרשימה – עלויות הטיפול בילדים (6%), ההוצאות לשירותים רפואיים (4%), עלויות שכר לימוד ועלויות תחבורה (3% לכל אחת מההוצאות הללו).

מה ההוצאה שהכי מכבידה על התקציב המשפחתי או האישי שלך? (%, כלל המדגם)


הבדלים בין יהודים לערבים נמצאו בעיקר בעול הדיור על התקציב: 29% מהיהודים ציינו כי הדיור הוא ההוצאה הכי מכבידה לעומת 10% בלבד מהערבים. בשני המקומות הראשונים אצל המרואיינים הערבים נמצאות הוצאות האנרגיה – חשמל דלק וגז (27%) והמזון (25%).

פילוח התשובות לפי הכנסה מעלה כי אצל מי שהכנסתם מעל הממוצע ההוצאה המכבידה ביותר היא הדיור (29%) ולאחריה נטל המיסים (20%), אצל בעלי ההכנסה הממוצעת - הוצאות הדיור והמזון (29% בשני המקרים) ונטל המיסים הרחק מאחור (11%). אצל מי שהכנסתם מתחת לממוצע הוצאות המזון הן המעיקות ביותר (28%), אחריהן הוצאות הדיור (22%), כשגם כאן נטל המיסים הרחב משתרך מאחור (9%).

פילוח המרואיינים היהודים לפי גיל מעלה כי בכל הקבוצות הדיור והמזון הן ההוצאות המכבידות ביותר. ועם זאת ניתן להצביע על מספר הבדלים בין קבוצות הגיל השונות: הדיור מהווה את ההוצאה המכבידה ביותר על קבוצות הגיל עד 44, ומעל גיל זה שיעור המציינים כי הדיור הוא ההוצאה הכבדה ביותר הולך ויורד. המזון מהווה את ההוצאה המכבידה ביותר מגיל 45 ומעלה, ואצל הצעירים יותר הוא במקום השני. רק אחוזים בודדים ציינו כי השירותים הרפואיים מהווים את ההוצאה המכבידה ביותר מקרב הגילים עד גיל 64, ואילו מקרב המבוגרים ביותר, גילי 65+, 17% ציינו כי זו ההוצאה המכבידה עליהם ביותר. לגבי עלויות הטיפול בילדים – הן נמצאו כמכבידות ביותר על גילי 25-44 (10%) לעומת אחוזים בודדים ביתר קבוצות הגיל. פילוח ההוצאה המכבידה ביותר לפי המשתנה האם יש או אין למרואיין ילדים בגיל 0-3 העלה כי כמעט חמישית (19%) מההורים לילדים בגילים אלו ציינו כי עלויות הטיפול בילדים היא ההוצאה המכבידה עליהם ביותר.

ההוצאה המכבידה ביותר, פילוח לפי גיל (%, יהודים)

 

דיור

מזון

אנרגיה

נטל המיסים

עלויות הטיפול בילדים

שירותים רפואיים

18-24

30

25

13

14

3

0

25-34

37

21

14

9

10

1

35-44

39

24

10

12

10

2

45-54

26

29

10

21

2

3

55-64

21

32

13

19

1

1

65+

16

29

18

10

0

17

 

פילוח התשובות לשאלת ההוצאה הכלכלית המכבידה מעלה כי מחצית מהגרים בשכירות מגדירים הוצאה זו כמכבידה עליהם ביותר מבין כל ההוצאות שהוצגו, מעל רבע מאלה הגרים בדירה בבעלותם עם משכנתא ציינו כי זו ההוצאה המכבידה ביותר, ושיעור נמוך (8%-17%) מאלה הגרים בדירה ללא משכנתא מציינים כי הוצאות הדיור הן המכבידות ביותר עליהם.

הדיור כהוצאה הכלכלית המכבידה ביותר (%, כלל המדגם, סטטוס מגורים)


השינוי בהוצאות בשנה האחרונה

רצינו לדעת איך השתנו בשנה האחרונה ההוצאות בתחומים השונים, לתחושת המרואיינים.  המרואיינים מדווחים על עלייה ממוצעת של 8.5% בהוצאותיהם.. מובילות את עליות המחירים, לפי דיווח המרואיינים, הן הוצאות המזון (עלייה של 12.4% בשנה האחרונה). מיד לאחר מחירי המזון נמצאות הוצאות האנרגיה, שעלו לפי המרואיינים בממוצע ב-11.4%. גם מחירי התחבורה והתעבורה זוהו על ידי המרואיינים ככאלה שחלה בהם עלייה גבוהה יחסית בשנה האחרונה, 8.8%,. העלייה ממוצעת בהוצאות שדווחה בעלויות הטיפול בילדים קטנים היא גם כן 8.8%.

תחום נוסף שנמצא בליבת השיח התקשורתי הוא מחירי הדיור, המרואיינים העריכו בממוצע כי הוצאותיהם כאן עלו ב- 7% בשנה האחרונה. פילוח תשובה לו לפי סטאטוס המגורים מעלה כי בעוד אלה הגרים בשכירות ציינו כי הוצאות הדיור שלהם גדלו בשנה האחרונה ב-8.3%, הרי שיתר המרואיינים דיווחו על עלייה קטנה יותר (גרים בדירה בבעלותם עם או בלי משכנתא – 6.3%).

התחום בו דיווחו המרואיינים על העלייה הקטנה ביותר בהוצאות הוא תחום הרפואה, עליה ממוצעת של 5.3%.

שיעור העלייה הממוצעת בהוצאות המשפחתיות בנושאים השונים – דיווח מרואיינים (%, כלל המדגם)

 


לסיכום, מן הנתונים עולה כי המרואיינים חשים כי יש עליה בהוצאותיהם בכל התחומים, וכי העלייה עליה הם מדווחים בחלק מהתחומים גבוהה יותר עד כדי כפולה, מנתוני הלמ"ס.

כמו-כן, בכל התחומים שבחנו הערבים מדווחים על עלייה גבוהה יותר בהוצאותיהם בשנה האחרונה מאשר היהודים, כאשר ממוצע העליה בהוצאות עליו דיווח והיהודים הוא 8.1% והערבים – 10.3%.

ומה קרה להכנסה בשנה האחרונה?

לאחר בחינת העלייה בהוצאות המרואיינים בשנה האחרונה שאלנו האם חל שינוי מקביל גם בהכנסתם (נטו, לאחר ניכוי מיסים ובתוספת קיצבאות). מתברר כי הכנסת הרוב (55%) לא השתנתה. רבע מהעונים ציינו כי הכנסתם ירדה ורק 15% השיבו כי היא עלתה. נתונים אלה יכולים להסביר את תחושת העלייה החדה בהוצאות עליה דיווחו המרואיינים.

בהתאם לדיווח המרואיינים ניכר כי בשנה האחרונה התרחבו הפערים החברתיים: שליש מהמרואיינים הערבים ציינו כי בשנה האחרונה הכנסתם ירדה, ורק 10% שההכנסה עלתה, לעומת פחות מרבע מהיהודים שציינו כי הכנסתם ירדה ו-16.5% שהיא עלתה. גם בקרב הציבור היהודי נמצאו הבדלים בפילוח הכנסה חודשית: כשליש מהיהודים שהכנסתם מתחת לממוצע ציינו כי בשנה האחרונה הכנסתם ירדה, לעומת 15% בלבד מאלה שהכנסתם מעל לממוצע שציינו זאת.

ההכנסה בשנה האחרונה (%)

 

 

ירדה

לא השתנתה

עלתה

כלל המדגם

 

25

55

15

יהודים

יהודים

23.5

55

16.5

ערבים

34

53.5

10

הכנסה, יהודים

מתחת לממוצע

32.5

52

11

ממוצעת

19

69

11

מעל לממוצע

15

54

27.5

ואיזו ממשלה תטפל טוב יותר ביוקר המחייה?

נראה כי אין כאן דעת רוב: התשובה הנפוצה ביותר (27%) היא כי אין הבדל בעניין זה בין הממשלות השונות ואילו 21% ציינו כי ממשלת אחדות לאומית רחבה תטפל באופן הטוב ביותר בבעיית יוקר המחייה בישראל. עוד 21% ציינו כי ממשלת ימין-חרדים תטפל טוב יותר בבעייה ו-16% שממשלת מרכז-שמאל תטפל בבעיה זו טוב יותר.

איזו ממשלה תטפל טוב יותר ביוקר המחייה? (%, כלל המדגם)


פילוח מדגם היהודים לפי מחנות פוליטיים מעלה כי 35% מהימין ציינו כי ממשלת ימין-חרדים תטפל בבעיה זו טוב יותר ורק 3% מהם כי ממשלת מרכז שמאל. בשמאל התמונה הפוכה – 57% ציינו כי ממשלת מרכז-שמאל תטפל ביוקר המחיה טוב יותר ורק 5% מהם כי ממשלת ימין-חרדים תעשה זאת טוב יותר, כאשר המגמה דומה גם במרכז אך מתונה בהרבה (28% - ממשלת מרכז-שמאל; 5% - ממשלת ימין חרדים). 

איזו ממשלה תטפל טוב יותר ביוקר המחייה? (%, יהודים)


מדד הקול הישראלי יולי 2022 נערך על-ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים 25-27/7/2022, רואיינו 600 איש ואשה בשפה העברית ו-150 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 3.59% ± ברמת בטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון מדגם. לקובץ הנתונים המלא ראו-
https://dataisrael.idi.org.il