מאמר דעה

שיעור באזרחות

מי שעוקב אחר התנהלותו של משרד החינוך יכול היה לחזות שמפקח מקצוע בעל תפיסה ממלכתית, פלורליסטית וביקורתית כאדר כהן לא יאריך ימים במשרד. פיטוריו מבטאים גישת "תפוס ככל יכולתך" הפושה כיום בקרב העומדות בראש מוסדות השלטון.

מי שעוקב אחר התנהלותו של משרד החינוך, ולו גם בתחום הצר של מקצוע האזרחות, יכול היה לחזות שמפקח מקצוע בעל תפיסה ממלכתית, פלורליסטית וביקורתית כאדר כהן לא יאריך ימים במשרד.

די להזכיר שתי עובדות: האחת, שהמשרד אפשר לחוגי ימין קיצוניים להוביל אותו - בבחינת הזנב מקשקש בכלב - לרוויזיה של התחום ולמהלך הסהרורי של פסילת ספר בשל טעויות ספורות ובשל כמה צורות ניסוח שניתן להתווכח עליהן; והשנייה, שהמשרד פיטר את יו"ר ועדת המקצוע, פרופ' ידידיה שטרן ואת חברת הוועדה, פרופ' סוזי נבות, לפני כשנה, משום שלא היו לאומנים די הצורך וכנועים מספיק לרוח שנשבה מן הצמרת. גם אז הסתתר המשרד מאחורי עילה פורמלית: משך כהונתם (שנתיים בלבד) פג.

ברור שבחינה תחת זכוכית מגדלת כפי שנעשתה לספר האזרחות שבעניינו "כשל" לכאורה אדר כהן, אילו נעשתה לכלל ספרי הלימוד שאושרו, הייתה מביאה לפסילת רובם הגדול. ברור לחלוטין שאילו היה אדר כהן נמנה עם המחנה הלאומני והיו נטענות כלפיו טענות דומות לאלה - שערה משערות ראשו לא הייתה נופלת.. לכן ההתכחשות לאופיים הפוליטי המובהק של פיטוריו היא שקרית בעליל, כששם ששקרית הכחשת אופיו הפוליטי המובהק של המהלך להפיכת מכללת אריאל לאוניברסיטה.

סקרים הנערכים בקרב בני נוער מוכיחים עד כמה רווחות בקרבם עמדות לאומניות ואנטי-דמוקרטיות, ולעומת זאת עד כמה מוטמעות בקרבם יפה אהבת המולדת והזיקה ליהדות ולציונות. על הרקע הזה ברור באיזו מידה דרושה לדמוקרטיה הישראלית תפיסת אזרחות, כמו זו שהנהיג אדר כהן. בייחוד נכון הדבר על רקע העובדה שהיסוד האזרחי הוא החלש ביותר מבין כל יסודות הזהות בחברה הישראלית (בעיקר בהשוואה לרכיבים הלאומיים והדתיים).

אולם נראה כי הנהגת המשרד נוהגת לפי המסורת הנקוטה במשטרים טוטליטריים: לא חשוב מהן השקפותיך שלך, העיקר שתפקיד בידינו את ילדיך ותאפשר לנו להפעיל עליהם אינדוקטרינציה פוליטית. אוי למערכת החינוך בישראל שכך התדרדרה. אבוי ל"חינוך לאזרחות" שזהו טיבו.

פיטוריו של אדר כהן מבטאים גישת "תפוס ככל יכולתך" הפושה כיום בקרב השלטון: ישנו מפקח מקצוע אזרחות מוצלח, המוערך על אנשי מקצוע ומורים לאזרחות מכל הזרמים והדעות, אך אין זה מפריע לפטר אותו כדי לקדם אג'נדה מפלגתית צרה; רשות השידור משודרת תכנית מוערכת ומוצלחת מבחינת נתוני הרייטינג, אך אין זה מונע מ"לאזן" אותה על ידי הנחתת מגיש אורח, מפני שהאג'נדה של מגישת התכנית אינה נוחה לשלטון; כאשר יש צורך לשנות חוקים או חוקי יסוד הנוגעים לכללי המשחק הדמוקרטיים לפי נוחות פוליטית, אפשר לעשות זאת אפילו רטרואקטיבית.

מוזר שהאזרחים והאזרחיות שהעלו לסדר היום את התביעה לצדק חברתי לא מצאו עדיין לנכון להעלות אל ראש סולם התביעות את התביעה להגן על הדמוקרטיה שלנו מפני מבקשי נפשה, אלה הפועלים לחיסולה של חירות המחשבה, הדעה והביטוי.