להורדה

חוסר מעש בקרב צעירים ערבים בישראל

37% מהצעירים הערבים בגילים 19- 23 לא נמצאים במסגרת רשמית כלשהי, כלומר שרויים במצב של חוסר מעש.
המחקר אומד את תופעת חוסר המעש בקרב הצעירים הערבים בישראל, מנתח את הגורמים המנבאים חוסר מעש ובודק מה הצעירים הערבים מציעים לעשות כדי לעזור להם לצאת ממעגל המעש.

גיל 18 הוא נקודת מפנה בחייהם של צעירים, שכן מבחינה רשמית, בעיני החברה והחוק, הם הופכים לעצמאים ואחראים ונדרשים לפלס לעצמם את הדרך אל תוך חייהם הבוגרים. מעבר זה כרוך בבחירות מורכבות, המהותית שבהן קשורה לכניסה למעגל העבודה או הלימודים העל–תיכוניים. מחקרים מראים כי צעירים רבים אינם משתלבים באחת משתי המסגרות ונותרים מחוץ למעגל התעסוקה או הלימודים. רק מעט מחקרים ישראליים עוסקים בתופעה הזאת של חוסר השתלבות, המכונה בשפה המקצועית "חוסר מעש", ורובם מסתפקים בתיאור כללי שלה. המחקר שלפנינו ממלא את החלל. הוא מתאר את התופעה בקרב אוכלוסיית הצעירים הערבים בישראל ובוחן את הגורמים שיכולים לנבא אותה.
תרומתו של המחקר הכולל גם סקר במדגם מייצג (442 משתתפים) של האוכלוסייה הערבית בישראל בצפון ובמרכז בקרב בני 23-19, בכך שהוא מעלה אל פני השטח את קיומה של תופעת חוסר המעש בקרב אוכלוסיית הצעירים הערבים בישראל, מרחיב את הידע הקיים עליה ועל הגורמים שבכוחם לנבא אותה ומלמד על הדרכים שהצעירים הערבים עצמם מציעים כדי לעזור להם לצאת ממעגל חוסר המעש.

 

תקציר הספר