צבא התעסוקה לחרדים

תקציר המחקר

השירות הצבאי נתפס בעיני גברים חרדים ששרתו בצה"ל - גם נשואים וגם רווקים - כמסלול המסייע להעצמה אישית ולפיתוח יכולות וכישורים, ובעיקר כמסלול הכנה לתעסוקה. ואכן, 88% מהם משתלבים היטב בשוק העבודה לאחר השחרור מהשירות הצבאי. זאת ועוד, השירות בצה"ל, והשירות הקרבי בפרט, נחשב בעיניהם כרטיס כניסה לחברה הישראלית.

מתברר כי אף השירות בצה"ל הוא עדיין נושא שנוי במחלוקת בחברה החרדית בהיבט האזרחי-חברתי שלו, יותר משליש (36%) מבוגרי המסלול הקרבי מעידים כי יחסם לציבור החילוני השתפר בעקבות השירות, ו-77% מהם מדווחים כי לאחר השירות הצבאי הם מרגישים במידה רבה חלק ממדינת ישראל ואתגריה החברתיים; 44% מבוגרי מסלול השירות הקרבי (נצח יהודה) מספרים כי יחסם למדינה השתפר במידה רבה לאחר השירות הצבאי.